Statins reduce vascular events in all age groups, including people older than 75 years, according to the results of a new meta-analysis from the Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration.

"There are robust data on the benefits of statins in preventing premature cardiovascular mortality and morbidity in

...
Regulatoriskt 
EMA rekommenderar utökad
indikation för Forxiga
 

Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, vetenskapliga kommitté CHMP rekommenderadevid sitt möte i förra veckan, enligt ett pressmeddelande från EMA den 1 februari.Av dessa var Astrazenecas orala diabetesbehandling Forxiga

...

DagensDiabetes App

Tekniska problem efter uppdatering av nya versioner i iphone och android är nu lösta.
Du kan nu från din mobil läsa nyheter från www.dagensdiabetes.se samtidigt som de uppdateras där.
 
Hur göra?
1. Tag bort din tidigare inlagda app dagensdiabetes från din mobil
2. Gå in på ...
 

​Läkares arbete med prevention och levnadsvanor – en framgångsfaktor för god och jämlik hälsa!

Press release Svenska Läkaresällskapet - 2019-02-04 07:00 CET

Svenska Läkaresällskapet (SLS) lanserar nu rapporten ”På väg mot bättre och mer jämlik hälsa” som sammanfattar arbetet inom Läkaresällskapets

...

News from Medtronic: Hypoglycemia Prediction (IQcast) with Sugar.IQ and Timing on the Next-Gen MiniMed 780G Closed Loop

MiniMed 780G to add automated correction boluses and Bluetooth, aims to launch by April 2020; Guardian Connect users can now use IQcast on Apple iPhones

Medtronic recently shared two

...

The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) has recommended Febr 1 an additional indication for dapagliflozin (Forxiga/Farxiga/Edistride, AstraZeneca) for use in adults with type 1 diabetes who meet certain criteria.

The drug, a selective

...

Typ 1 diabetes dubbelt så vanligt om 20 år

Ökningen av antalet barn som insjuknar i typ 1 diabetes fortsätter. Forskare som analyserat data från 22 europeiska länder under de senaste 25 åren konstaterar att den årliga ökningen ligger på drygt tre procent. Forskarna undersökte också det cykliska

...
Mortality trends and cause of death in patients with new-onset type 2 diabetes and controls: A 24-year follow-up prospective cohort study
Andersson T, Hjerpe P, Carlsson AC, Pivodic A, Wändell P, Manhem K, Bengtsson Boström K
 
Diabetes Research and Clinical Practice
Volume 138, April 2018, Pages
...
Läkemedel för spädbarnsdiabetes får tummen upp
 
Ett första läkemedel för behandling av mycket små barn med diabetes rekommenderas godkännande av CHMP.
 
Så kallad neonatal diabetes, diagnosticerad under barnets sex första levnadsmånader, är mycket ovanligt. Tillståndet med höga blodsockernivåer med risk
...
Unga mår dubbelt så dåligt
100-procentig ökning av psykisk ohälsa på 10 år

Mellan åren 2006 och 2016 ökade den psykiska ohälsan med 100 procent bland pojkar och flickor 18- 24 år. Det visar en helt färsk rapport från Socialstyrelsen. Bland unga vuxna är den psykiska ohälsan markant högre bland
...
DIABETESSPRÅK 2018
– ETT REFLEKTIONSUNDERLAG
 
För att förbättra kommunikationen om och med personer med diabetes
 
BAKGRUND
Diabetes är en livslång sjukdom för en halv miljon svenskar. Den kan minska såväl livslängd som livskvalitet. Den kräver daglig egenvård 24/7. Generellt lever personer med diabetes
...
"Yttrande NT-rådet
18-02-09
 
Häso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
 
NT-rådets yttrande till landstingen gällande insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes
 
NT-rådet rekommenderar landstingen
- att avvakta med att introducera insulinpumpar av typen hybridpumpar tills tillräckligt
...
March 2018, Volume 61, Issue 3, pp 599–606 Diabetologia
 
Short-term progression of cardiometabolic risk factors in relation to age at type 2 diabetes diagnosis: a longitudinal observational study of 100,606 individuals from the Swedish National Diabetes Register
 
Andri O. Steinarsson, Araz Rawshani,
...
Many cases of sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitor-associated diabetic ketoacidosis (DKA) are preventable, new research suggests.
 
But physicians and patients are missing the signs and symptoms of this rare side effect — or not even aware of the link — and as a result, any cases are
...
Hypoglycaemia in type 1 diabetes: technological treatments, their limitations and the place of psychology
Pratik Choudhary, Stephanie A. Amie
Diabetologia Febr 08
 
Mycket välskriven artikel av hypoglykemi-expert Stephan Amniel, UK,
Denna artikel och detta ämne diskuterades också på ATTD
 
Full text
...
Stora framsteg inom T2DM av Michael Alvarsson, redaktör för de 8 artiklarna i typ 2 diabetesstema-numret
 
...
MyTherapy är den mest nedladdade medicinpåminnaren för smartphones bland personer med diabetes. Efter tre års forskning, utveckling och testning har applikationen blivit Europas ledande medicinpåminnare som dessutom är gratis att ladda ned.
 
Förutom att ge påminnelser om bl.a. den regelbundna
...
 
FDA USA
Glooko’s Mobile Insulin Dosing System aims to make it easier and more effective for physicians and patients to titrate long-acting insulin between visits
 
Glooko, the leader in diabetes data
...
Listen Well to The Stories They Tell Themselves
 
I recently met a patient whose life is alternative medicine. Not complementary medicine but alternative medicine.
A young woman in her early 30’s who was diagnosed with type 1 diabetes 10 years ago. Besides having an A1C of 10.5%, I could tell she was
...
Nationella rekommendationer
Svensk uroradiologisk förenings kontrastmedelsgrupp
 
METFORMIN
Version 6.0 2017-11-24
 
Kontrastmedelsgruppen är en underavdelning till Svensk uroradiologisk förening
(SURF), som in sin tur är en delförening i Svensk förening för medicinsk radiologi
 
För närvarande finns det
...
Kvinnligt kön ingen skyddande faktor för hjärtsjukdom vid typ 1-diabetes
 
Förträngningar i hjärtats blodkärl är en möjlig följdsjukdom vid typ 1-diabetes som på sikt kan leda till hjärtinfarkt och hjärtsvikt. I regel drabbas kvinnor av kranskärlssjukdom senare än män, men om kvinnan har typ
...
Type 2 diabetes (T2D) may play a protective role against the development of aortic diseases through structural changes in the aortic wall, according to an observational cohort study published in the Journal of the American Heart Association.1
 
Although T2D is associated with cardiovascular disease
...
Evolution pågår men revolutionen får vänta
 
Konferensen ATTD Advanced Technologies & Treatments for Diabetes
har under det senaste årtiondet kommit att bli en institution för de som involveras i moderniserande av behandlingen vid diabetes.
 
Konferensens kärna handlar om hjälpmedel för insulinbehandling vid
...
 
1. Läs abstracts från Internationellt Diabetesmöte Wien ATTD 14-17/2 2018
Advanced Technologies & Treatments for Diabetes
klickbart fritt utan lösenord
 
 
2. ATTD 2018 Yearbook
Alla de viktiga
...
Idag lever 450 000 människor i Sverige med diabetes. Av dem har 50 000 den autoimmuna varianten som kallas typ 1-diabetes, en livslång sjukdom som man varken kan bota eller förhindra. Trots sprutor upplever många att det är den mentala aspekten som är jobbigast med att ha diabetes.
 
En person med
...