In the January 2017 issue of Diabetes Care, the International Hypoglycaemia Study Group published a recommendation that glucose levels lower than 3.0 mmol/L (54 mg/dL) be documented in clinical trials of glucose-lowering diabetes drugs.1 The group consists of experts from numerous international and US
...
The American College of Physicians has recommended metformin as first-line therapy for type 2 diabetes and advises consideration of four class options for oral pharmacologic treatment if a second agent is required.
 
Amir Qaseem, MD, head of the ACP Clinical Guidelines Committee, and colleagues
...
As our world becomes more interconnected, so do our medical devices: we are connecting devices such as insulin pumps and glucose meters to apps, some of which also have cloud connectivity, enabling patients to share their health data with caregivers and loved ones. But this increased
...
iDCL
från Hans Jönsson
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
Äntligen startar International Diabetes Closed Loop trial, iDCL. Största studien med ett closed loop system hittills. NIH, National Insitutes of Health (en amerikansk myndighet), har gjort något
...
Life Expectancy for Type 1 Diabetes
New study shows recent improvement in years of life lost.
 
With minimal studies to evaluate the impact of type 1 diabetes on life expectancy, studies have been developed to retrospectively look at the effects of diabetes on mortality.
 
Diabetes was also compared to other
...

I Sverige finns tre större fonder som stödjer diabetesforskning; Barndiabetesfonden stödjer forskning om typ 1 diabetes, Diabetesfonden all form av diabetes, och Diabetes Wellness all form av diabetes. Observera att alla tre följer reglerna från Svensk Insamlingskontroll, där det för att ha ett

...

Nytt nummer av DiabetologNytt skickas ut med posten

närmaste 1-2 dygnen till Dig som medlem i Svensk Förening 

för Diabetologi.

Tidningen finns redan nu online som pdf.

Gå in på www.dagensdiabetes.se så finns uppe till vänster 

tidningens första sida 

Klicka på denna -  och så kommer hela tidningen

...

Nationellt Programråd NPR för Diabetes har kommit med en uppdaterad remiss-version av Vårdprogram för CGM-pump barn och vuxna.

Mer uppgifter finns om barndiabetes typ 1 diabetes liksom mer utförligt räkneexemepel nederst under Ekonomiska-organisatoriska konsekvenser

Detta vårdprogram harmonierar

...

» Jämfört med många andra länder är dödligheten i diabetes typ 2 låg i Sverige, rapporterar Läkartidningen. Förutom god blodsockerkontroll, tidig upptäckt av sjukdomen och friska njurar, framhäver tidningen god tillgång på kolesterol- och blodtryckssänkande läkemedel som viktiga i den svenska

...

Amerikanska forskare har kommit ett steg närmare drömmen om ett sätt att ersätta förstörda insulinceller med nya fungerande celler.

Ett ämne från brunalger kan skydda transplanterade celler från att förstöras samtidigt som de kan läsa av blodsockernivån.
Resultaten har publicerats i tidskrifterna Nature och

...

Interoperability is an increasingly important component of med tech, due to the need for communication and data exchange within a networked system of other devices, electronic health records and clinicians. Poor interoperability is blamed for problems like "alarm fatigue" whereby poorly networked

...

Flera har reagerat och tagit kontakt med www red DiabetologNytt

  1. Har i sin tidning kurser kring LCHF-kost vid typ 1 diabetes

”Ringde och frågade vilka som medverkar, föreläser eller håller i grupperna kring LCHF vid typ 1 diabetes. Det är patientträffar. Skrämmande att det finns forum för detta vid typ

...

Sara was diagnosed with type 1 diabetes at 11 years of age. She successfully managed the condition until age 15 years when, body conscious and worried that she was overweight, she discovered a secret after accidently skipping her insulin: She lost weight.

So began her struggle with "diabulimia," a

...

Fler och fler universitet, Uppsala 2015/16 och nu VGR, erbjuder 60 poängs utbildning i Diabetesvård ny inriktning för specialistsjuksköterskeprogrammet

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

UTBILDNING. Från och med nu i höst kan legitimerade sjuksköterskor få en magisterexamen inom diabetesvård vid

...

Nationellt Programråd NPR för Diabetes har nu släppt en remiss-version av Vårdprogram för CGM-pump barn och vuxna. Detta vårdprogram harmonierar väsentligen med diabetesprofessionens framtagna vårdprogram. Dessutom finns i dokumentet mot slutet ekonomiskt-ogranisatoriska konsekvenser av aktuellt

...
Press release
 
Diabetes Tools har nominerats till ”Best Mobile Innovation for Health av GSMA 2016 Global Mobile Awards” på prestigefyllda Mobile World Congress, för vårt distansvårds- och beslutsstödsystem TriabetesClinic för barn”. För mer info klicka på nedan länk.
...

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en överenskommelse med målsättning att göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad. Överenskommelsen handlar om hur den så kallade ”professionsmiljarden” till vården ska användas och fördelas. 

Överenskommelsen riktar in sig

...

No one is excused from diabetes. That's the message behind a new public education campaign targeting the 86 million American adults with what's known as prediabetes.

More than one in three adults in the United States has prediabetes, a serious health condition that can lead to type 2 diabetes,

...

From the press release

New pen may improve glycemic control in people with severely insulin-resistant diabetes.

For the first time Humulin % U-500 will now be available in a pen. This will help to prevent all the errors that this insulin has had in the past because of the confusion with units and

...

β-cell centric classification of diabetes puts focus on single common denominator of all types.

The use of classification systems and unvarying diagnostic standards help form a mutual language among patients, physicians and other healthcare professionals. As of now, the primary classification

...

β-cell centric classification of diabetes puts focus on single common denominator of all types.

The use of classification systems and unvarying diagnostic standards help form a mutual language among patients, physicians and other healthcare professionals. As of now, the primary classification

...

Nollvisionen om att inga diabetiker ska bli blinda av sin sjukdom kan vara hotad. Färre och färre patienter gör regelbundna ögonbottenundersökningar, visar färsk statistik. 

Kapacitetsproblem i sjukvården är en orsak.

– Vi har varit mycket framgångsrika i Sverige på att förebygga ögonsjukdom och blindhet hos

...


Rapporten presenterar 45 indikatorer som beskriver kvaliteten i hälso- och sjukvården. Indikatorerna är uppdelade utifrån olika områden som dödlighet, hälsotillstånd, säker vård, förtroende och patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Generellt har resultaten för flera indikatorer

...

Nyhetsinfo

 

 

 

Europeiska forskningsrådet gör en storsatsning på diabetesforskning. Ett projekt som leds av professor Paul Franks vid Lunds universitets Diabetescentrum ska ta fram metoder som kan användas i utformningen av förebyggande behandling för typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar.


 

Projektets syfte

...

Kaiser Survey Links Portal Use With Improved Perceptions of Health 

Thirty-two percent of patients with chronic conditions said that exchanging e-mail with provider improved their overall health

A third of patients with chronic conditions who exchanged secure e-mails with their doctors said that

...