Svenskarna allt fetare – men endast var tredje kan tänka sig att äta nyttigare

Andelen feta eller överviktiga i Sverige har ökat med fyra procentenheter på tio år och omfattar i dag över hälften av Sveriges befolkning, enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten.
...

Translating Glycated Hemoglobin A1c into Time Spent in Glucose Target Range: a Multicenter Study

Jonathan PeterssonKarin ÅkessonFrida SundbergStefan Särnblad

 

Abstract

Background

Approximately 90% of children and adolescents with type 1 diabetes in Sweden use continuous glucosemonitoring (CGM),

...

Bakom rubrikerna
Typ 1 diabetes och risken för hjärtkärlsjukdom

Texten nedan är en delvis bearbetad version av information skriven för den engelska patientföreningen för personer med diabetes

med anledning av artikeln:
Rawshani A, Eliasson B, Sattar N, Franzén S, Rawshani A, Gudbjörnsdottir S, et al.

...

From www.medscape.com "scientific papers are the ones that challenge the prevailing wisdom, or dogma. Here are 15 such articles from 2018, in no particular order."

 

I fulltext pdf utan lösenord

https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30362-5/fulltext

VOLUME 6, ISSUE 2, P122-129, FEBRUARY

...

In study, individual dogs' performance varied for detecting hypoglycemic episodes, hyperglycemia

Trained alert dogs can help patients with type 1 diabetes regulate their blood glucose levels, according to a study published online Jan. 15 in PLOS ONE.

Nicola J. Rooney, Ph.D., from the University of Bristol

...

FDA warns about rare occurrences of a serious infection of the genital area with SGLT2 inhibitors for diabetes

 
Aug 28 2018

 

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that cases of a rare but serious infection of the genitals and area around the genitals have been

...

70 är det nya 50 – eller kanske det nya 20?

70-åringarna i dag mår som 50-åringarna gjorde 1971. De har lägre blodtryck och är mindre fördömande än på den tiden. Psykiatriprofessor Ingmar Skoog reser världen runt och talar om sina forskningsrön om att äldre blir allt friskare. ”Det vi nu ser är en historisk

...

30 aug 2018 skrev www.lakemedelsvarlden.se

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar för att SGLT2-hämmare kan orsaka en aggressiv infektion i underlivet.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten 

FDA:s säkerhetsövervakning har identifierat en ny, ovanlig men allvarlig, biverkning av den grupp av

...
Nu skärper EU kraven för incidentrapporteringen för medicintekniska produkter
21.1.2019 09:07 | Läkemedelsverket

Det nya incidentrapporteringsformuläret innebär en gemensam terminologi och ett EU-gemensamt kodsystem för incidentrapportering för medicintekniska produkter inom hela EU.

 

Nyhetsinfo

www red

...
Pros and cons of gastric bypass surgery in individuals with obesity and type 2 diabetes: nationwide, matched,
observational cohort study
 
Vasileios Liakopoulos,1,2 Stefan Franzén,3,4 Ann-Marie Svensson,1,3 Mervete Miftaraj,3 Johan Ottosson,5 Ingmar Näslund,5 Soffia Gudbjörnsdottir,1,3 Björn
...
Release av app 1177 Vårdguiden
 
En mobilapp med 1177 Vårdguidens tjänster lanseras i dag för nedladdning på Google Play och App Store
 
Det blir med hjälp av mobilappen bland annat möjligt att läsa den egna patientjournalen, läkemedelslista, laboratoriedata, omboka läkarbesök och kolla upp
...

More detailed data from the CANVAS program on the effect of the new diabetes drug canagliflozin (Invokana, Janssen) on stroke have been reported showing reassuring results on all stroke types and a significant reduction in hemorrhagic stroke.

"These are interesting data showing a trend towards

...
Statliga tandvårdsbidrag bör 2019 komma fler patienter med diabetes till del
 
"Det är oacceptabelt att vården brister i sin informationsplikt till patienterna" säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet, då det gäller det statliga tandvårsbidraget, där indivder med reumatism är en grupp
...
New Endocrine Society guidelines for FreeStyle Libre users to adjust insulin doses based on trend arrows. Plus, additional guidelines on scanning time and frequency
 
The Endocrine Society recently published guidelines 7 pages full text
 
on
...
Av Amy E. Herman
Mariner Books 2017 Pris häftad 147 kr
 
Lite förvånad blev jag när DN:s redaktör satte denna bok i min hand. Vad kunde den innehålla av intresse för DN:s läsare?
 
Ett minne dök upp; en av mina första läroböcker, när jag för många år sedan började studera psykologi, var ”The world of perception” av
...
Adults with type 1 diabetes are more likely to develop cerebral small-vessel disease, and cerebral micro-bleeds, in particular, than those without diabetes, according to findings published in Diabetes Care.
 
“Type 1 diabetes is associated with a fivefold increased risk of stroke, with cerebral
...
The use of targeted massively parallel sequencing to screen children with diabetes for maturity-onset diabetes of the young (MODY) is more effective and less costly than the current standard care and may improve patient quality of life, according to findings published in Diabetes Care.
 
MODY is the most
...
Psykologguiden
 
Natur & Kulturs
Psykologilexikon
 
Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.
 
Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i
...
For people who think that smoking only one or two cigarettes a day carries little cardiovascular risk, a powerful new study maintains the only way to reduce risk is to quit, full stop.[1]
 
The investigators anticipated that smoking one cigarette a day would be associated with about 5% of the excess
...
Anders Frid Årets Diabetolog 2017
Anders Frid arbetar sedan många år som överläkare vid diabetesvården vid Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmö. Gjorde de första studierna av injektionsställen med datortomografi. Detta ledde till ett 30-årigt arbete med att förbättra kvalitet på
...
Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig insulinpenna.

En säkerhetsuppföljning gällande användning av insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer från den europeiska läkemedelsmyndighetens
...
Mycket har förbättrats för patienter med typ 1 diabetes. Ett stort framsteg är nya och bättre insuliner. Användning av insulinpump har också betytt mycket för många patienter. Sista 10 åren har tillgång till kontinuerlig glukosmätning CGM/FGM revolutionerat diabetesvården för ännu fler.
 
Information är
...
SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik
Svenska Läkaresällskapet
 
Svenska Läkaresällskapet skriver bland annat i sin press release
 
När Läkaresällskapet i en enkät frågade sina medlemmar vilka egenskaper som främst kännetecknar en professionell läkare, framkom fem
...
Välkommen till Göteborg och Endodiabetes 7-9 mars 2018
QUALITY HOTEL 11 ERIKSBERG
 
 
Gå in på www för program och anmälan
 
Anmälningsavgift exkl moms
Deltagaravgift tom 19 januari 2 500 SEK
Deltagaravgift from 20 januari 3 000 SEK
Sjuksköterskedagen avgift tom 19 januari 1 000 SEK
...
Du kan nå senaste numret från
 
 
uppe till vänster ligger tidningen klickbar som pdf,
tar 15-20 sekunder att ladda ner
 
Ur innehållet
 
Ordföranden har ordet
Redaktören har ordet
NDR-Nytt
Rapport diabetes-psykiatri mötet
Somatisk sjukdom hos psykiskt sjuka Ätstörning vid diabetes...