Drug adherence, healthcare use, medical costs, and heart failure rates were better among patients with type 2 diabetes who were newly prescribed a sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor than a glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist in a real-world, observational study.

Composite

...

Patients with type 2 diabetes treated with the SGLT2 inhibitor empagliflozinduring the landmark EMPA-REG OUTCOME trial had a solidly reduced need to either start insulin treatment or intensify existing insulin treatment, compared with those given placebo, in a post-hoc analysis of the study's

...

Roughly half of adolescents and young adults with either type 1 or type 2 diabetes for about a decade had diastolic dysfunction, a direct precursor to heart failure, in a multicenter echocardiography survey of 479 American patients.

Using tissue Doppler echocardiography findings from 258

...

Use of continuous glucose monitoring (CGM) offers significant benefits for both youth and older adults with type 1 diabetes, new research suggests. 

The findings come from two studies.

• One study — demonstrating improvements in glycemic control with CGM at 26 weeks in individuals aged 14 to 24

...
Amerikanska diabetes mötet ADA 12 torsdag -16/6 måndag
Virtuellt möte 2020
 
Oerhört omfattande material att kika på, svårt att hinna med - men en enorm guldgruva faktiskt. Många sessioner håller hög klass både vetenskapligt och pedagogiskt, en hög klinisk förankring mestadels. Flera fina "pro and con" som
...
Gå in på nedan www och registrera dig innan webbinaret,
krävs namn och mailadress. Ingen kostnad
 
Har du problem att vara med under livse sändningen så kan du efter en tid gå in efter mötet och se det i lugn och ro. 
 
 

Det nya normala -

...

Bakgrund och syfte

Med anledning av den rådande Covid-19 pandemin har ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister beslutat att rekommendera vissa nationella kvalitetsregister att inkludera nya variabler för uppföljning av Covid-19. Syftet med detta är att löpande kunna informera bland

...

Pga av COVID-19 kommer de olika sessionerna från årets ADA-konferens i Chicago 12-16 jiuni att sändas digitalt.

10 000 är anmälda, men deltagaravgiften bara för en enda session, samma som för alla dagarna,  är nästan i nivå med internationellt fysiskt delgatande. 

För att ta del av årets nyheter

...
Nästa år har insulin som läkemedel funnits i ett sekel. Sedan dess har det räddat livet på patienter men jämfört med idag var det en primitiv drog. Mycket har hänt sedan dess och, om man lyssnar på vad forskarna som arbetar med att utveckla framtidens insuliner säger, kommer mycket, mycket mer,
...

The American Diabetes Association (ADA) 80th Scientific Sessions will forge ahead virtually this year in the face of the COVID-19 pandemic, with nearly all of its originally scheduled content to be presented online.

The meeting will take place online June 12-16, the same days it was slated to

...

The DAPA-HF trial has already changed cardiology in opening up a new class of drugs to patients with heart failure (HF), whether or not they have diabetes. Now the trial is yielding clues as to how it benefits them. For now, it's doing so by process of elimination.

A new analysis suggests that ...

MEDTRONIC SECURES CE MARK FOR MINIMED™ 780G ADVANCED HYBRID CLOSED LOOP SYSTEM DESIGNED TO FURTHER SIMPLIFY TYPE 1 DIABETES MANAGEMENT

Next Generation Closed Loop Insulin Pump System Features Auto-Correction Algorithm and Bluetooth Connectivity

780G system, a next generation closed loop insulin pump system

...

'Easy-to-use' guidance for GPs managing patients with type 2 diabetes and various comorbidities should help to navigate the complexities of treating these patients with the wide range of medications now available.

In particular, the guidelines contain a simple, evidence-based scheme to stratify for

...

Ur Swedehearts årliga rapport:

Fler äldre får utökad behandling efter hjärtinfarkt 

Ett nytt riskbedömningsinstrument ska hjälpa läkare att skatta prognosen för äldre personer som drabbats av hjärtinfarkt – och avgöra vilka som klarar en viss behandling. Om fler patienter i hög ålder kan behandlas med

...

Kolesterolnivåerna sjunker i västvärlden men stiger i Asien

STUDIE. Människors nivåer av det som brukar kallas dåligt kolesterol sjunker kraftigt i västvärlden, men stiger i låg- och medelinkomstländer, särskilt i Asien. Det framgår av en omfattande global studie där forskare vid Göteborgs

...
Efter ett eller flera djupa blodsockerfall försämras blodsockerkontrollen under lång tid. Orsaken är av allt att döma psykologisk. Den slutsatsen drar danska forskare i en stor undersökning där konsekvenserna av svåra insulinkänningar bland barn och ungdomar satts under lupp.
 

Svåra blodsockerfall

...

Samtidig förekomst av mer än en av följande kroniska sjukdomar

Hjärt-kärlsjukdom 

  • svår hjärtsvikt (NYHA-klass 3-4 och/eller LVEF<30 %),
  • pulmonell arteriell hypertension (PAH) 
  • kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) 
  • komplicerad medfödd hjärtsjukdom 
  • klaffsjukdom med uttalad påverkan av hjärtfunktionen
...
Läs Årsrapporten i sin helhet på www som pdf utan lösenord 29 sidor

Swediabkids – Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomsdiabetes

Årsrapport 2019

https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_Swediabkids_2019.pdf

Ur Årsrapporten
Inledning
Vården av barn- och unga med diabetes i Sverige håller

...
Läs Årsrapport för år 2019
53 sidor som pdf fri att ladda ner
 
Ur inledningen

"Här kommer ännu en årsrapport från NDR. Årsrapporten kan man se som ett årligt bokslut för hela landets diabetes- vård, även uppdelat på regioner och sjukhus. I och med att vi

...
 
Har fått ny webb plats, mer översiktlig och lättare att navigera i
 

Kunskapsbaserad och jämlik vård

Målet med kunskapsstyrningen är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Programområden och samverkansgrupper

NPO och NSG

...

Nu finns rapporten publicerad på Transportstyrelsens hemsida, se länk nedan.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/trafikmedicin/oversyn-syn-och-diabetes/

Transportstyrelsen  
Box 267
781 23 Borlänge 
www.transportstyrelsen.se 

 

Ur innehållet

Översyn av körkortskrav för syn och

...

Lex Maria: Handläggning av nydebuterad diabetes

Jun 01, 2020 11:00

Pressmeddelande Region Västerbotten

En patient som haft magsmärtor en längre tid och gått ned i vikt sökte vård.

Prover som togs på patienten visade vissa avvikelser, bland annat höga blodsockervärden. Patienten remitterades vidare akut och

...

Pressmeddelande den 26 maj 2020

Diabetesutredning vid hjärtinfarkt kan minska nya hjärt-kärlhändelser 

Höga blodsockervärden vid insjuknandet i hjärtinfarkt ökar risken att inom kort drabbas av en ny hjärt-kärlhändelse.

Det visar en ny analys med stöd av Hjärt-Lungfonden. Forskarna bakom studien vill

...

Medicinteknik finns nu på Janusinfo

På janusinfo.se finns information om läkemedel, riktad till läkare och sjukvårdspersonal.

Nu finns även rekommendationer om hur medicintekniska produkter ska införas i hälso- och sjukvården. Detta kallas ”nationellt införande av medicintekniska produkter”.

Målet är en

...
 

Prevention and management of COVID-19 among patients with diabetes: an appraisal of the literature

...