Gåvomottagare Barndiabetes typ 1 diabetes
• Helena Elding Larsson, Lunds Universitet
• Gun Forsander, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
• Lisa Juntti-Berggren, Karolinska Institutet, Sthlm
• Kristina Lejon, Umeå Universitet
• Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitet och Barndiabetesfonden
 
5,6
...
POSTKONFERENS DIABETES 
Höjdpunkter från EASD och ADA 

Postkonferens diabetes - höjdpunkter från EASD och ADA

Dagens Medicin Agenda arrangerar i samarbete med Svensk Förening för Diabetologi en postkonferens om diabetes med de viktigaste nyheterna från två av årets stora diabeteskongresser, European

...

Graviditetsdiabetes i Indien och Sverige

Indiska kvinnor är både yngre och smalare än svenska kvinnor när de utvecklar graviditetsdiabetes, visar en ny studie från Lunds universitets Diabetescentrum.
Forskarna fann även en genvariant som ökar risken för graviditetsdiabetes hos svenska kvinnor men

...

Nyupptäckt mekanism kan leda till förbättrad blodsockerkontroll 

Pressmeddelande  

Många diabetespatienter har inte bara problem med sitt insulin utan även med frisättningen av hormonet glukagon. Forskare vid Uppsala universitet har nu upptäckt en reglermekanism som i förlängningen kan leda till nya

...

Treatment with linagliptin in patients with type 2 diabetes (T2D) and cardiovascular and/or kidney disease had no impact on risk for cardiovascular or kidney events or hospitalization for heart failure, according to results of the CARMELINA study (Cardiovascular and Renal Microvascular Outcome

...

Seeking hospital care for diabetic ketoacidosis during the weekend as opposed to during the week may increase mortality risk, according to findings presented at the AACE Annual Scientific and Clinical Congress.

Yasaman Motlaghzadeh, MD-MPH, an internal medicine resident at Rutgers-New Jersey

...

For the greatest health benefits, how much play time, screen time and sleep should your baby or young child have in a given day? The World Health Organization has some answers.

More screen time for toddlers is tied to poorer development a few years later, study says

More screen time for toddlers is tied to poorer development a few years later, study says

On Wednesday, the United

...
A study in the Annals of Internal Medicine showed that pregnant women with type 1 diabetes were at a significantly higher risk for preterm birth even if they met target A1C levels of less than 6.5%, with the risk rising with increasing A1C levels, compared with those without the condition.

Researchers

...

Behandling minskar risk för sjukhusvård för patienter med diabetes typ 2 

Pressmeddelande   

Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance löpte 51 procent mindre risk att läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt jämfört med dem som behandlas med DPP-4-hämmare, visar en ny studie

...

NT-rådet på kommunikationsoffensiv

 

NT-rådet ökar sin synlighet i samhällsdebatten genom att lansera podden Rådet

https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/nyheter/nyheter/prisetpaettlivinypoddomlakemedel.5.1760f86a16a495a5fc06585.html

och genom att inleda en debatt i tidningen Dagens

...

Screening identifierar högriskbarn

I Skåne kan nyfödda screenas för typ 1-diabetes och celiaki. Fler än beräknat har visat sig ha förhöjd risk att bli sjuka och ett trettiotal barn i Skåne har redan rekryterats till forskningsstudier som syftar till att förhindra sjukdomarna.

Mamma Ellen Skoog och Otto deltar i studien där man testar om man kan vänja immunförsvaret vid oralt insulin. Forskningssjuksköterskan Annika Björne Fors matar Otto med pulvret utrört i lite smoothie. Foto: Johan bävman

Mamma Ellen Skoog och

...

Soffia Guðbjörnsdóttir är årets Stenestrandstipendiat

Soffia Guðbjörnsdóttir har utsetts till årets Stenestrandstipendiat för sin framgångsrika forskning inom diabetes.

Stipendiet på 100 000 kronor delas ut till Ulf Stenestrands minne och finansieras av Uppsala kliniska forskningscentrum, Svenska

...
Behandling minskar risk för sjukhusvård för patienter med diabetes typ 2

Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance (Jardiance®)  löpte 51 procent mindre risk att läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt jämfört med dem som behandlas med DPP-4-hämmare, visar en ny studie med 35 000

...

Dear Colleague,

We have the great pleasure to invite you to the 

Berzelius symposium Obesity and Type 2 Diabetes, understanding the role of ethnicity ​in Umeå the 11-12th of September 2019.

This two-day symposium includes presentations from leading researchers in this field. You will also have

...

Så påverkar livsstilen våra gener

Det senaste decenniet har kunskapen om hur våra gener påverkas av vår livsstil - ett forskningsfält som kallas epigenetik - ökat explosionsartat. Forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum har sammanfattat det vetenskapliga kunskapsläget inom epigenetik

...

Barndiabetesfonden 30 years: 

Scientific Symposium

Linköping, 17-18 October 2019

 

PROGRAMME
17th October 2019
13.00 Symposium Opening in the presence of the Patron of Barndiabetesfonden, Her Royal Highness
Crown Princess Victoria
13.05 Welcome. Johnny Ludvigsson, founder and chairman of

...

Behandling av diabetespatienter

med annan kulturell bakgrund

- ur diabetessköterskans perspektiv

 

För DiabetologNytt

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Bakgrund

Diabetes Mellitus (DM) delas in i typ 1 diabetes (T1DM) och typ 2 diabetes (T2DM). T2DM utgör 90 % av fallen av de som har diabetes. Diabetes

...

When will we see a 670G with Bluetooth and remote monitoring?Also, the upcoming MiniMed 780G with automatic boluses, a seven-day wear infusion set, and better Medtronic CGM

At the recent ATTD Conference in Berlin, Medtronic shared its latest automated insulin delivery and CGM product plans.

670G

...

A huge milestone that makes Forxiga the first add-on drug for people with type 1 diabetes in Europe
with special restrictions on indications and special written informations to health provider as well as for the patients

The European Medicines Agency (EMA) has approved the first “adjunct” (added to

...

People diagnosed with type 2 diabetes under the age of 40 were more likely to have developed or died from cardiovascular disease (CVD) than those of similar age without the disease, according to the study.

Researchers also found that higher excess risk for most outcomes were numerically greater in

...

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Diabetes Mellitus (DM) delas in i typ 1 diabetes (T1DM) och typ 2 diabetes (T2DM). T2DM utgör 90 % av fallen av de som har diabetes. Diabetes karaktäriseras av för höga nivåer blodsocker (blodglukos). Målet med behandling av DM är att upprätthålla en normal

...

Safe and Cheap Metformin Prevents Type 2 Diabetes Over 15 Years

Metformin continues to reduce the likelihood of developing type 2 diabetes among those at high risk for it over 15 years, particularly among those with higher baseline glycemia and women with a history of gestational diabetes mellitus (GDM).

Findings from

...

USA:s läkemedelsmyndighet FDA har publicerat ett förslag på ett ramverk till reglering av medicinska produkter som använder artificiell intelligens, AI, eller maskininlärning, skriver www.lakemedelsmarknaden.se

Förslaget ”Proposed regulatory framework for modifications to artificial

...

The American Diabetes Association (ADA) has made three important updatesto its 2019 Standards of Medical Care in Diabetes pertaining to cardiovascular and kidney disease.

1. Starting in 2018, the ADA began making real-time revisions to its online Standards document based on new developments, such

...

Årets prekliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Antonio Molinaro, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Microbial modulation of metabolic diseases

 

Årets kliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Aidin Rawshani, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Epidemiological aspects of

...