Ny kampanj från Ung Diabetes för att öka kunskapen om känningar 

Pressmeddelande   •   Mars 31

Rädslan och oron för en känning är stor bland unga med typ-1 diabetes, största oron är att drabbas av insulinkoma och som gör att man blir helt beroende av omgivningen och deras agerande.

Ung Diabetes vill

...

INTERVJU OM VAD MAN SKALL TÄNKA PÅ INNAN, UNDER OCH EFTER EN GRAVIDITET

Diabetessjuksköterskan Ulrika från specialistmödravården berättar om teknikens hjälp vid graviditet, insulinbehov, förlossning och mycket mer kring typ 1 diabetes och graviditet.

DIABETESSJUKSKÖTERSKA ULRIKA SANDGREN ARBETAR PÅ

...

Dagens Medicins förhoppning är att rapporten Vården – aktuell status väcker nyfikenhet och kommer till nytta.

Goda medicinska resultat kan inspirera till förbättringar och nytänk.

I 79 tabeller listas resultat i medicinsk kvalitet på landets akutsjukhus, från toppen till botten. Det är indikatorer om

...

Reflektion

Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, docent. Enheten för Klinisk nutrition och Regionalt Obesitascentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Dieter blir ofta populära genom att personer delger sina erfarenheter eller tro kring dietens fördelar för vikt och hälsa. Genom att klä

...
Sannolikt dricker många personer med övervikt och/eller diabetes läsk som är sötad med konstgjort sötningsmedel. Det är ett enkelt sätt att minska intaget av socker och därmed av kalorier. Men nu visar en stor undersökning att det kanske ändå inte är en så god idé.
 
De som regelbundet dricker
...

Diabetes typ 1 hos barn och vuxna

Läkartidninhgen arrangerar


Onsdag, 22 maj • 09.00 - 17.00
Ingenjörshuset • Regeringsgatan 46, Stockholm

 

I Sverige har 50 000 personer diabetes typ 1. Av dessa är 7 000 under 18 år, vilket gör att Sverige tillhör de länder i världen med högst förekomst av barn som har typ

...

Årets prekliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Antonio Molinaro, Göteborg

 

Årets kliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Aidin Rawshani, Göteborg

 

30 000 kr vartdera har överlämnats från Svensk Förening för Diabetologi.

Blommor och diplom överräcktes i samband med

...

Hedersledamot 2019

Svensk Förening för Diabetologi SFD

Claes Göran Östensson 

Claes-Göran är en av de personer som i Sverige bidragit mest till diabetologins utveckling. Claes Görans breda anslag med klinik i botten, en imponerande forskargärning, ett regionalt arbete med det sk 4D projektet för

...
Förra veckan publicerades en studie i PNAS där KI-forskare funnit en mekanism som kan förklara den försämrade sårläkningen vid diabetes. 
 
Forskarna tror att den identifierade signalvägen kan bli ett attraktivt nytt mål för behandling av diabetiska fotsår. V
 

Forskare vid Karolinska Institutet har

...

ERBJUDANDE

http://www.betamed.se/diabetolognytt.htm

Här finns en pdf på 2018 års upplaga av typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna.
"Allt" om diabetes typ 1 A-Ö, 39 kapitel

Den går att spara på den egna enheten men inte att skriva ut.
Internet-versionen tillhandahålls genom

...

54th Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Stockholm, April 10-12, 2019

The 54th Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) is to be held at World Trade Center (WTC) in Stockholm, Sweden, on April 10-12, 2019. 

The annual

...

From the press release

Forxiga is the first oral medicine approved in Europe as an adjunct to insulin for adults with type-1 diabetes and the first AstraZeneca medicine ever approved for type-1 diabetes

The European Commission (EC) has approved Forxiga (dapagliflozin) for use in type-1 diabetes

...

- Trots alla framsteg som gjorts inom diabetesområdet så är problemet med hypoglykemier lika viktigt som för 30 år sedan. Dessutom har många underskattat effekterna av de allvarliga hypoglykemierna. Biokemiska effekter kan sitta i upp till en vecka. Dessa ökar risken för allvarliga

...

Farxiga reduced major adverse cardiovascular events by 16% in patients who had a prior heart attack

Farxiga reduced hospitalisation for heart failure regardless of ejection fraction status

Positive results from a pre-specified sub-analysis of the Phase III DECLARE-TIMI 58 trial showed that Farxiga (dapagliflozin) reduced the

...

Ett ägg om dagen är nästan lika farligt som att röka 20 cigaretter - när det gäller att öka risken för åderförkalkning. Studien har dock fått kritik.

Drygt 1 200 personer i 60-års åldern fick bland annat svara på hur mycket ägg de åt och många cigaretter de rökte per dag. Tre eller flera ägg per

...

SKL beslutade om rekommendationen vid ett styrelsemöte i fredags.

 

https://skl.se/download/18.741f521a169687e8d76b101c/1552661703929/Rekommendation-etablering-av-samverkansmodell-för-medicinteknik.pdf?utm_campaign=Läkemedelsmarknaden_PREMIUM_190318_Sjukhusenhet%20integrerar%20kliniska%20studier%20i%20rutinsjukvården&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e69d82c95b7b4a96bc00143ffd3d417a&elq=c13e04f8c187491bbe81c1b6017ecde4&elqaid=23584&elqat=1&elqCampaignId=16958

 

SKL vill med rekommendationen stimulera

...

MicroRNA kopplat till diabetes

Lena Eliasson professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds Universitet har arbetat med forskning om mikroRNA (miRNA) med koppling till diabetes i ett flertal år. År 2017 fick hon ett forskningsanslag på två miljoner för att forska vidare hur mikroRNA kan

...
Moderna medicintekniska hjälpmedel för barn med typ 1-diabetes är efterlängtade men knappast risk- och problemfria  

http://www.anpdm.com/article/4245514773414258427542455F4671/23449702/5441045 

Ungefär 50 000 personer i Sverige har typ 1-diabetes. Vanligast är att man insjuknar under barn- och ungdomsåren. Vid årsskiftet 2017/2018 var antalet patienter i
...

AVHANDLING. Redan i sexårsåldern drabbas barn med övervikt och fetma av nedsatt insulinkänslighet, blodfettsrubbning och högt blodtryck. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Om barnen inte får hjälp innebär det en kraftigt ökad risk att senare i livet utveckla diabetes typ 2 och

...

Förslag till uppföljning av SFD (Svensk Förening för Diabetologi) och BLF (Barnläkarföreningens) endodiab: 

I flera av de systematiska översikter som identifierats drar författarna slutsatsen att strukturerad transitionsvård kan ha positiva effekter på bland annat glykemisk kontroll och

...
Risken för hjärt-kärlsjukdom och död hos personer med typ 2-diabetes minskar om de faktiskt tar de kolesterolsänkande läkemedel som ordinerats. Forskning visar dock att riskerna dämpas även om de inte tar full dos.
 

– Resultaten är viktiga och användbara för såväl patient som vårdgivare, för att försöka

...

Another benefit of the glucose-lowering medication metformin has been revealed in a new study, in which it was associated with reduced odds of venous thromboembolism (VTE) in a large primary care population of diabetes patients in England.

The analysis also showed that VTE is two to three times

...

Det finns data i klinisk vardag som är åtkomliga och som går att använda för uppföljning av läkemedel. Metoderna för utvärdering behöver dock vidareutvecklas.

För Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, del skulle det behövas författningsförändringar för att myndigheten ska kunna hantera

...

Enligt Dagens Samhälle i veckan så uppvisar Sveriges kommuner och landsting SKL
ett överskott per 31/12 2018 på 15 miljarder SEK dvs 15 000 miljoner SEK. 

Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyråns SCBs publicering i veckan av räkenskapssammandragen för 2018. 
"Sett över tid är det en godtagbar

...
Forskare har i en ny studie identifierat hur dygnsrytmer i hjärnans celler styr när på dygnet möss blir hungriga och svarar på hormon som reglerar aptiten. Forskarna hoppas att dessa resultat så småningom kan bana vägen för att förstå hur sömnbrist och skiftarbete leder till fetma och typ
...