Villkor

Läs igenom dessa villkor innan du besöker Dagensdiabetes.se webbsidor (webbplatsen). I och med att du besöker nämnda webbplats godkänner du samtidigt att nedanstående villkor är bindande för dig. Enskilda dokument och delar av denna webbplats kan vara förenade med särskilda villkor som gäller i tillägg till de allmänna villkoren.

Innehållet i tjänsten och på webbplatsen tillhandahålls i god tro utan ansvarsåtagande avseende deras äkthet eller fullständighet. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ta bort hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Tjänsteleverantören åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidits av eller som riktats mot den som använt webbplatsen, även om tjänsteleverantören eller någon av dennes företrädare hade vetskap om eller brist i tjänsten.

Tjänsteleverantörer
Webbplatsen omfattar tjänster som tillhandahålls av www.dagensdiabetes.se (Dagensdiabetes.se) eller av andra publiceringsverktyg som tillhör Dagensdiabetes.se.

Namn: www.dagensdiabetes.se
Diabetescentrum -
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg

Övriga tjänsteleverantörer
Webbplatsen kan också innehålla tjänster som tillhandahålls av informationskällor inom Dagensdiabetes.se liksom av externa App eller subdomäner.

Informations och webbplatsernas hanterare är:
A2A Webmedialab - www.webmedialab.com Hosting - Support - Utveckling - DNS och Server drift
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. -Tel +46 8 356 3456
Hammartorpsv 3 . 142 62 Trangsund - Sweden

Information om övriga tjänsteleverantörer framgår av tjänsteavtalen eller genom annat material som publicerats av tjänsteleverantörerna.

Begränsningar avseende användandet av webbplatsen och avseende juridiska konsekvenser

Den information som finns på webbplatsen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd, som en förfrågan om att köpa eller sälja, eller som en rekommendation i något avseende, från någon av tjänsteleverantörerna.

Detsamma gäller alla jurisdiktioner där lagen inte tillåter spridning av offerter eller råd till allmänheten. Webbplatsen och den information som lämnas där är enbart avsedd för svensk eller engelsk språk. Om så är fallet, om inte annat uttryckligen avtalas eller meddelas. Den information som finns på webbplatsen ska inte anses vara ett anbud som binder informationslämnaren, om inte annat uttryckligen meddelas. Informationen på webbplatsen utgör inte ett anbud om att köpa eller sälja tjänster och produkter, och inte heller en rekommendation att vidta någon sådan åtgärd.

Cookies
Dagensdiabetes.se använder cookies. När du går in på vår hemsida godkänner du att vi placerar cookies på din dator (eller den utrustning du använder).

En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk av den webbsida som du besöker. Textfilen innehåller information och används bland annat för att göra webbsidan lättare att använda för besökarna.

Det finns två typer av cookies. Den ena, permanent cookie, lagras som en fil på din hårddisk under en viss tid. Den andra typen, sessionscookie, finns kvar endast så länge du är inne på sidan.

I Dagensdiabetes.se använder vi båda typerna, för att få fram mer tillförlitlig besöksstatistik och förbättra funktionaliteten för användarna.

Observera att om du ska kunna använda Dagensdiabetes.se Internettjänster måste du ha godkänt användningen av sessionscookies.

Om du inte vill ha cookies kan du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc).

Information som lämnas av tredje part
De länkar som finns på webbsidan är endast avsedda för informationsändamål. Den som tillhandahåller tjänsten svarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part, även om webbplatsen innehåller länkar till sådant material. Tredje part ansvarar själv för publiceringen av lagstadgad information om den egna webbplatsen, och tjänsteleverantören ansvarar inte för sådan information som uteblivit eller är bristfällig.

E-post via Internet
De som använder webbplatsen påminns om att sekretess inte kan garanteras för e-postmeddelanden som sänds via allmänna nät. Användare bör inte förmedla personuppgifter eller annan känslig information till dagensdiabetes.se via e-post. Dagensdiabetes.se och övriga tjänsteleverantörer är inte skyldiga att utföra uppdrag eller ta emot instruktioner via e-post.