Nationellt Diabetesmöte
Västerås
17-19/4


Drygt 40-tal olika föreläsningar under mötet

Du som missade en parallell föreläsning
Du som hade svårt att åka till Västerås

Gå in på 

www.sfdmoten.se

Välj på översikten till höger "Föreläsarpresentationer"

Du kommer då till en klickbar sida med pdf av olika föreläsares bilder

Just nu ligger ett 15-tal föreläsares bilder utlagda
Under närmaste veckan kommer detta fyllas på successivt allteftersom föreläsare ger ok

Besök gärna Västerås flera gånger

• För egen fortbildning
• För att användas som underlag för utbildning på din egen enhet

Gå in och kolla idag på

www.sfdmoten.se


Allt gott
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt