Just nu pågår en översyn av EU:s körkortsdirektiv och en direkt följd av detta är att Transportstyrelsen redan nu lättat kraven på synfältstester och därmed gett nytt hopp åt tusentals bilister.

Bilister som fått sina körkort indragna eller riskerar att bli av med körkortet på grund av det synfältstest som utdömts av de svenska ögonläkarnas egen organisation som direkt olämpligt för att bedöma en persons körförmåga.

Sverige har i många år haft en strängare tillämpning av EU:s körkortsdirektiv än övriga medlemsländer när det gäller återkallande av körkort. Transportstyrelsen, som utfärdar körkort har hittills till stor del förlitat sig på ett synfältstest snarare än på en bilförares förmåga att köra bil i verklig trafik vilket är huvudkravet i de flesta andra EU-länder. 

Detta har inneburit att en stor mängd svenska körkort återkallats i onödan. Det har också lett till att personer med ögonproblem dragit sig för att uppsöka vård då de vet att ett icke godkänt synfältstest automatiskt innebär en anmälan till Transportstyrelsen som då kan återkalla deras körkort. Mer än en miljon människor i Sverige berörs på olika sätt av reglerna.

Svenska Glaukomförbundet noterar med tillfredställelse denna förändrade inställning från Transportstyrelsen och hoppas nu att arbetet med att helt EU-anpassa den svenska praxisen vid körkortsbedömning går snabbare än hittills. 

 – Detta uppdrag skall redovisas nästa år, men borde kunna genomföras betydligt snabbare då det finns åtskilliga väl fungerande system att dra lärdom av. Bland annat i en rad EU-länder som Nederländerna, Belgien och Tyskland säger överläkare Sven-Olov Edvinsson, ordförande i Svenska Glaukomförbundet           

– Vår förhoppning är att ett förslag tas fram redan i år så att det kan börja tillämpas nästa år säger han. Tusentals svenska bilister har förlorat sina körkort som de kunde fått behålla om de bott i ett annat EU-land. Det är inte acceptabelt, vilket inte minst den svenska riksdagens trafikutskott upprepade gånger påpekat.

Press release Sv Glaukomförbundet

Läs också artikel publicerad i Aftonbladet 2024-04-05Snart kan tiotusentals svenskar få körkortet tillbaka. Rättsskandal. Begär körkort tillbaka Ögonläkare har protesterat. Pdf. Free
https://glaukomforbundet.se/wp-content/uploads/2024/04/Snart-kan-tiotusentals-svenskar-fa-korkortet.pdf

https://glaukomforbundet.se/wp-content/uploads/2024/04/Snart-kan-tiotusentals-svenskar-fa-korkortet.pdf

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt