Flera nyheter i nationella riktlinjer för adhd och autism

Nu finns Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med adhd och autism publicerade. Liksom tidigare ligger fokus på tidiga insatser och individanpassad diagnostik, i stället för ensidiga snabbutredningar utan uppföljande insatser.

Dessutom lyfts vikten av att personer med komplexa behov och utmanande beteenden prioriteras i vården. Dessa Nationella Riktlinjer är därför också viktiga och värdefulla för diabetsvården såväl inom sjukhusdiabetesvård som primärvård.

 

Läs mer på nedan www inkl alla samtidiga dokument, pdf, free

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/betydligt-hogre-risk-att-do-i-cancer-for-personer-med-funktionsnedsattning/?utm_campaign=nyhetsbrev_SOC240326&utm_medium=email&utm_source=apsis

 

Utdrag ur www

Färre får medicin mot diabetes

En annan skillnad som Socialstyrelsen uppmärksammar är att bara hälften så många personer med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes får behandling med blodfettsänkande läkemedel jämfört med övriga diabetespatienter. Behandlingen kan förhindra hjärt-kärlsjukdom, särskilt vid diabetes typ 2.

– Diabetes är mer än dubbelt så vanligt bland personer med intellektuell funktionsnedsättning och skillnaderna i förskrivning är därför bekymmersamma, säger Karin Flyckt.

Tillgången till tandvård är inte heller jämlik och personer med psykisk funktionsnedsättning besöker tandläkare mer sällan trots att de många gånger har en sämre munhälsa.

– Det leder bland annat till betydligt fler akuta åtgärder, som att tänder måste dras ut i stället för att lagas, säger Karin Flyckt.

 

Se mer info med pdf

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/flera-nyheter-i-nationella-riktlinjer-for-adhd-och-autism/?utm_campaign=nyhetsbrev_SOC240326&utm_medium=email&utm_source=apsis

Adhd och autism, prioriteringsstöd

Nationella riktlinjer 2024 – Adhd och autism – Prioriteringsstöd till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården eller socialtjänstenArtikelnummer: 2024-3-8958|Publicerad: 2024-03-19

• Tillhörande dokument och bilagor

• Nationella riktlinjer 2024, indikatorer

Nationella riktlinjer 2024 – Indikatorer för vård och stöd vid adhd och autismArtikelnummer: 2024-3-8956|Publicerad: 2024-03-19

• Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

pdf 142 sidor free

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2024Artikelnummer: 2024-3-8994|

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2024-3-8994.pdf

 

Press release Socialstyrelsen

Nyhetsinfo

www red Diabetolognytt