Immunceller i levern äter upp skadligt kolesterol

Höga kolesterolnivåer får leverns immunceller att rycka ut till kroppens försvar. En studie visar att de snabbt bekämpar det ”onda” kolesterolet, som kan skada blodkärlen och orsaka åderförfettning.

Kolesterol är en typ av fett som är viktigt för många funktioner i kroppen, bland annat för att bilda hormoner och cellmembran. Men för mycket kolesterol i blodet, särskilt så kallat LDL-kolesterol, kan vara skadligt.

Det kan nämligen fastna på artärernas väggar och bilda plack som minskar eller blockerar blodflödet i kärlen. Detta leder till återförfettning, eller åderförkalkning, som är den främsta bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt och stroke.

Levern reagerade direkt

I en ny studie har forskare vid Karolinska institutet velat förstå hur olika vävnader i kroppen reagerar på höga nivåer av LDL-kolesterol i blodet, som ibland kallas det “onda” kolesterolet.

För att testa detta ökade forskarna kraftigt kolesterolhalten i blodet hos möss. Detta ledde till en snabb reaktion.

–  Vi upptäckte att levern reagerade nästan omedelbart och avlägsnade en del av det överflödiga kolesterolet, säger forskaren Stephen Malin vid Karolinska institutet.

Speciella immunceller äter skadligt kolesterol

Men det var inte de vanliga levercellerna som reagerade. I stället aktiverades en typ av immunceller som kallas Kupffer-celler. De är kända för att känna igen främmande eller skadliga ämnen och äta upp dem. Upptäckten som gjordes i möss bekräftades även i vävnadsprover från människor.

– Vi blev förvånade över att levern verkar vara den första försvarslinjen mot överflödigt kolesterol och att Kupffer-cellerna var de som gjorde jobbet. Det visar att leverns immunsystem är en aktiv spelare i regleringen av kolesterolnivåer och tyder på att ateroskleros* är en systemisk sjukdom som påverkar flera organ och inte bara artärerna, säger Stephen Malin.

*Aterosklerosär det medicinska namnet på åderförkalkning.

Flera organ kan vara inblandade

Forskarna hoppas att ökad kunskap om hur olika vävnader kommunicerar med varandra vid höga kolesterolnivåer kan leda till nya sätt att förebygga, eller behandla, hjärt-kärlsjukdom och leversjukdomar.

– Vårt nästa steg är att titta på hur andra organ reagerar på överskott av kolesterol och hur de interagerar med levern och blodkärlen vid åderförkalkning. Det kan hjälpa oss att utveckla mer holistiska och effektiva strategier för att bekämpa denna vanliga och dödliga sjukdom, säger Stephen Malin.

Vetenskaplig studie

Kupffer cells dictate hepatic responses to the atherogenic dyslipidemic insult, Nature Cardiovascular Research.

https://www.nature.com/articles/s44161-024-00448-6

Press release Karolinska Institutet

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Läs hela studien pdf free inkl abstract

https://www.nature.com/articles/s44161-024-00448-6

Kupffer cells dictate hepatic responses to the atherogenic dyslipidemic insult

Abstract

Apolipoprotein-B (APOB)-containing lipoproteins cause atherosclerosis. Whether the vasculature is the initially responding site or if atherogenic dyslipidemia affects other organs simultaneously is unknown. Here we show that the liver responds to a dyslipidemic insult based on inducible models of familial hypercholesterolemia and APOB tracing. An acute transition to atherogenic APOB lipoprotein levels resulted in uptake by Kupffer cells and rapid accumulation of triglycerides and cholesterol in the liver.

Bulk and single-cell RNA sequencing revealed a Kupffer-cell-specific transcriptional program that was not activated by a high-fat diet alone or detected in standard liver function or pathological assays, even in the presence of fulminant atherosclerosis. Depletion of Kupffer cells altered the dynamic of plasma and liver lipid concentrations, indicating that these liver macrophages help restrain and buffer atherogenic lipoproteins while simultaneously secreting atherosclerosis-modulating factors into plasma. Our results place Kupffer cells as key sentinels in organizing systemic responses to lipoproteins at the initiation of atherosclerosis.