Prisas för diabetesvård:

”Nöjda patienter är det bästa resultatet”

Falun

Diabetessköterskan Annika Thorné och Grycksbo vårdcentral prisas för sin diabetesvård.

Deras diabetespatienter hade bäst medelvärden i hela Dalarna, 2023. Arbetet är långsiktigt:

– Om patienten inte ligger bra till i sina värden justerar vi behandlingen. Vi släpper dem inte.

 

Klockan är 9.30 och diabetessköterskan Annika Thorné har nyss haft diabetesrond med läkarna Mia Wallén, Benny Eriksson och Mattias Norell på Grycksbo vårdcentral. Utmärkelsen damp ned som en glad överraskning i mejlen.

De prisas av Svensk förening för diabetologi (SFD) för sina resultat.

– Vi får SFD:s kvalitetspris för 2023 som de delar ut 18/4 i Västerås på nationellt SFD diabetesmöte i samråd med nationella diabetesregistret, säger Annika Thorné.

 

I statistiken hamnar vårdcentralen högst i Dalarna.

– Det betyder att vi har det bästa medelvärdet för patientgruppen.

I registret ingår medelvärden över blodsocker, blodtryck, blodfetter etcetera. Regelbundet stämmer vårdteamet av utvecklingen för sina patienter.

– Syftet med det är att vi ska kunna förbättra vårt arbete för patienter med typ 2 diabetes.

Diabetessköterskan säger att vårdcentralen legat bra till med medelvärdena för patienterna länge. Att ingå i registret är frivilligt, men ingen brukar tacka nej säger läkaren och kollegan Benny Eriksson.

 

Cirka 425 diabetespatienter är inskrivna på vårdcentralen just nu.

Genomsnittsåldern är 70 år, men det finns en stor åldersspridning och den yngsta är född 1998.

– Det är ett stort antal i förhållande till en liten vårdcentral, säger Annika Thorné.

Benny Eriksson säger att utmärkelsen visar värdet av att ha en diabetessjuksköterska på vårdcentralen.

– Hon är kunnig och det är hon som är spindeln i nätet.

– Hon är fantastisk som person och diabetessköterska. Det är en liten arbetsplats och vi har en nära dialog, säger Mattias Norell, distriktsläkare.

 

Thorné har jobbat med diabetes sedan 1993.

Hon har följt många av vårdcentralens diabetespatienter under flera år.

– Jag brinner för mitt arbete och känner att jag kan göra skillnad och nöjda patienter är det bästa resultatet förstås. 

Täta kontroller och att hitta en plan tillsammans är viktiga nycklar.

– Hos oss hittar vi typ 2 diabetespatienterna väldigt tidigt. Är de på ett läkarbesök och har ett lätt förhöjt blodsocker kommer de till mig.

Tidig upptäckt gör att de höga sockervärdena inte hunnit göra lika stor skada i kroppen.

 

Ge några exempel på komplikationer diabetes kan leda till?

– Hjärtinfarkt och stroke, ögonbottenförändringar eller du kan få nedsatt känsel i dina fötter och nedsatt cirkulation.

Patienternas värden mäts var sjätte–åttonde vecka.

– Om patienten inte ligger bra till i sina värden justerar vi behandlingen. Vi släpper dem inte.

Utvecklingen inom diabetessjukvården går framåt hela tiden och det är viktigt att hålla sig uppdaterad säger kollegorna på vårdcentralen.

 

Fakta Medelvärden i diabetesregistret

Uppgifter från NDR Nationella Diabetesregistet: (medelvärde 2023)

https://ndr.registercentrum.se/

* Sifforna är ett långtidsvärde HbA1c på blodsockret som genereras sex–åtta veckor tillbaka i tiden. ”Det är det värde vi använder oss av när vi bestämmer hur vi till exempel ska behandla patienterna” säger diabetessköterska Annika Thorné.

  1. Mottagning Grycksbo 49,3, därefter följer i tidningen 14 andra namngivna vårdcentraler med medelvärde HbA1c 50,5 -54,4 mmol/mol
Utdrag från Falukuriren Jenny Andreasson
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt