Nu ska ett läkemedel mot fettlever testas

Turen hjälpte KI-forskare upptäcka ett potentiellt läkemedel mot fettlever.

Fetmaepidemin orsakar en dramatisk ökning av fettlever. Fettlever är en sjukdom som innebär att fett inte får plats i fettcellerna utan lagras av levercellerna.

Sjukdomen utvecklar sig i värsta fall till cirros, skrumplever, och sedan levercancer.

Ny forskning från Karolinska institutet visar hur det kvinnliga könshormonet östrogen skyddar mot fettlever.

Den nya studien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Molecylar Systems Biologi, visar också hur ett nytt läkemedel som är under utveckling kan bli en framtida behandling mot fettlever och levercancer.

https://www.embopress.org/doi/full/10.1038/s44320-024-00024-x

 

Fettlever är en vanlig sjukdom

Sedan förra året kallas fettlever som orsakas av fetma, och inte överdriven alkoholkonsumtion, för MASL. Förkortningen MASLD står för metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease.

Så många som var tredje vuxen är drabbad i någon grad av MASLD, visar tidigare forskning.

Men sjukdomen är olika fördelad mellan könen. Majoriteten av de som drabbas är män.

– Kvinnor har ett naturligt skydd fram till klimakteriet på grund av det kvinnliga könshormonet östrogen, säger Claudia Kutter, senior forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet och forskningsledare för den aktuella studien i ett pressmeddelande.

Ger hanmöss östrogen

Att östrogen skyddar mot fettlever är känt sen tidigare, däremot är mekanismerna bakom inte helt klarlagd.

Claudia Kutter och hennes forskargrupp kanske har svaret.

Forskarna har genanalyserat möss av båda könen som fick fettrik kost. Vissa av mössen med hankön fick också östrogen.

På så sätt lyckas forskarna hitta ett protein som är viktigt för att utveckla fettlever. Proteinet, som kallas TEAD1, visar sig ha en övergripande roll i regleringen av levercellernas fettupptag.

Genom att blockera TEAD1 skyddar man levercellerna från skadlig fettinlagring. Möss på östrogenbehandling har lägre aktivitet av TEAD1 och mindre fettansamling i levern.

Forskarna hade tur

I nästa steg testar forskarna att blockera TEAD1 i mänskliga leverceller. De fick samma resultat. Det var lite tur att de kunde genomföra försöken.

– Det visade sig att ett läkemedelsföretag håller på att utveckla ett läkemedel mot cancer som blockerar TEAD1. Tack vare det kunde vi testa vår hypotes, säger Claudia Kutter.

Startar studie på människa

Läkemedelsföretaget kommer nu att inleda kliniska tester av läkemedlet som ett skydd mot fettlever.

– Eftersom aktiviteten av TEAD-proteiner är förhöjd i cancer, kan det vara positivt även ur cancersynpunkt att blockera TEAD i ett tidigt skede. Patienter som drabbas av levercancer diagnostiseras idag väldigt sent. Om man kan sätta in detta läkemedel tidigt i processen för att skydda patienten mot fettlever kan det förhoppningsvis även motverka en utveckling av levercancer, säger Claudia Kutter i pressmeddelandet.

Claudia Kutters forskargrupp forskar vidare på ytterligare sätt att angripa sjukdomen. De vill försöka hitta sjukdomen tidigare och leta efter nya målmolekyler för behandling. Olika kön och hormonstatus kanske behöver olika angreppssätt, tror Claudia Kutter.

 

Press release www.lakemdelsvarlden.se Anna Bäsen

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt