Ny webbutbildning om obesitas

Obesitas är en av våra vanligaste folksjukdomar som försämrar livskvaliteten och ökar risken att dö i förtid. Sjukdomen har komplexa orsaker och en person med obesitas behöver hjälp med att behandla den. Det finns flera evidensbaserade behandlingar med goda hälsoeffekter.

Nu finns en ny webbutbildning där du lär dig mer om dem, om orsakerna till sjukdomen och om vikten av ett respektfullt bemötande.

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/503/obesitas-bemotande-och-behandling?utm_campaign=nyhetsbrev_SOC240312&utm_medium=email&utm_source=apsis

Press release Socialstyrelsen

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt