HUVUDBUDSKAP

• Screening och diagnostik av GDM är ojämlik i Sverige, och många kvinnor får inte möjlighet till behandling under graviditet och uppföljning post partum.

• Alla gravida bör erbjudas screening med venös OGTT.

• En screeningmodell och gemensamma diagnoskriterier skulle göra vården mer jämlik och möjliggöra förbättringsarbete på sikt för kvinnors och barns hälsa.

 

Läs hela artikeln från Läkartidningen 231017 pdf free

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2023/10/dags-for-enhetlig-screening-for-graviditetsdiabetes/

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt