En mycket välkommen utredning!

Läkarförbundet välkomnar regeringens besked om att tillsätta en utredning för att undersöka hur läkares fortbildning kan säkerställas.

- Läkarförbundet har länge kämpat för att svenska läkare ska ges möjlighet till regelbunden fortbildning. Den här utredningen är ett mycket välkommet steg på vägen, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en kommentar.

Läkares tillgång till extern fortbildning har mer än halverats de senaste 20 åren.
• 2005 hade läkarna i genomsnitt 9 dagars extern fortbildning per år.
• 2022 fortbildade sig läkarna i genomsnitt 4 dagar/år.

Flera regioner har under året meddelat att man på grund av ekonomiska skäl avser att skära ner ytterligare på de sjukvårdsanställdas fortbildning. Men Sofia Rydgren Stale menar att det är ett kortsiktigt resonemang som i längden kommer göra det både svårare och dyrare för regionerna att utveckla och upprätthålla en högkvalitativ och patientsäker sjukvård.

- Den medicinska utvecklingen går med en rasande fart framåt. Om inte läkarna och övrig personal får möjlighet att uppdatera sig på ny forskning, nya kliniska rön och nya behandlingsmetoder tar vi inte vara på de möjligheter som den tekniska och medicinska utvecklingen erbjuder, säger Sofia Rydgren Stale. 

Dagens besked från regeringen om att man tillsätter en utredning i syfte att skapa ett tydligare bindande regelverk för bland annat läkarnas fortbildning är en seger för Läkarförbundet som länge kämpat för detta.

- Läkarnas kompetens är avgörande för sjukvårdens kvalitet och säkerhet. Det finns bara vinnare när man satsar på läkarnas fortbildning, säger Sofia Rydgren Stale.

Press release

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt