Drygt 100 medicinska tidskrifter world wide såsom Lancet och BMJ har gemensamt publicerat en ledare som understryker det ansvar som personalen i sjukvården har, att varna politiker och befolkningen i stort om riskerna för hälsan och otillräcklig  katastrofberedkskap som finns när det gäller effekter av kärnvapen.

World Economy Forum and World Medical Association lyfter fram kärnvapen som en risk för mänskligheten tillsammans med klimatförändringar och pandemier.

Det är värt att se filmen Oppenheimer som ger en påminnelse om vilka otrolika mängder energi som frigörs vid en kärnvapenexplosion och hur lite vi kan göra för att skydda oss mo t den. 

Vi saknar möjligheter att som samhälle förbereda oss för en kärnvapenattack. ”Detta är någonting att återkomma till när den offentliga debatten tenderar att glida över i försvars- och säkrhetspolitiska överväganden”, skriver tidningen Läkare mot kärnvapen i sitt senast nummer på ledarplats.

 

BMJ News

Medical journals unite in call to eliminate nuclear weapons

https://www.bmj.com/content/382/bmj.p1786

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt