Äldre och riskgrupper mot RS. FHM
• Äldre personer över 75 år bör vaccineras mot RS-virus. Den rekommendationen gör nu Folkhälsomyndigheten.
• Även personer över 60 i vissa riskgrupper bör vaccineras, enligt myndigheten.

- "Vi vet att vaccinerna som nu godkänts för äldre har en god skyddseffekt. Mot bakgrund av den påtagligt ökade risken för sjukhusvård och död till följd av RS-infektion rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att personer som är 75 år eller äldre erbjuds vaccination", säger biträdande enhetschef Johanna Rubin i ett pressmeddelande.

Nyligen har två vacciner mot RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus) godkänts för personer som är 60 år och äldre.

Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar spridningen av RS-virus stor sjukdomsbörda. Det finns enligt myndigheten
- "påtagligt ökad risk för allvarlig RS-infektion som leder till sjukhusvård eller död bland personer från 75 år".

Personer över 60 med exempelvis
bör också erbjudas vaccin
• kronisk lungsjukdom
• kronisk hjärt- och kärlsjukdom
• diabetes 
• nedsatt immunförsvar eller
• lever- eller
• njursvikt 

Det är regionerna som fattar beslut om ifall vaccination ska erbjudas, och hur detta ska göras.

Pressrelease och TT

_________________________

Vaccinets skyddseffekt
För skydd mot RS-virus ges en dos vaccin.Säkert är att skyddet håller denna säsong och beräknas hålla längre än så.

RS-vaccin i kombination med andra vaccin
Det går bra att vaccinera sig mot RS-virus och andra sjukdomar vid samma tillfälle, som exempelvis vid vaccination mot influensa, covid-19 och pneumokocker.

RS-virus hos vuxna – Symtom, behandling och riskgrupper

RS-virus är vanligast hos barn men också vuxna kan drabbas. Äldre vuxna och personer med underliggande sjukdomar kan i värsta fall drabbas allvarligt av sjukdomen och eventuella komplikationer.

Vad är RS-virus?

RS-virus, eller respiratoriskt syncytialvirus, är ett smittsamt virus som orsakar luftvägsinfektioner. Även om RS-virus vanligtvis drabbar spädbarn och små barn kan även du som vuxen bli smittad. Personer som är i riskgrupp, som exempelvis äldre och personer med nedsatt immunförsvar, hjärt-lungsjukdom eller kronisk sjukdom, löper större risk för att drabbas av allvarliga komplikationer.

Symtom

Symtomen för RS-virus hos vuxna kan likna en vanlig förkylning. De vanligaste symtomen är:

  • Hosta
  • Rinnande näsa
  • Halsont
  • Feber
  • Trötthet
  • Muskelsmärta

I mer allvarliga fall kan RS-viruset leda till lunginflammation, bronkit eller andra allvarliga lungproblem.

Orsak

RS-viruset sprids genom kontakt med smittade personer, antingen genom direktkontakt eller genom luften. Viruset sprids från person till person när en smittad person exempelvis hostar eller nyser. För att minska risken att sprida viruset vidare är det viktigt att tvätta händerna regelbundet, undvika nära kontakt med personer som är sjuka och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Då sprids RS-viruset

RS-viruset sprids mest under hösten och vintern. Det finns flera faktorer som bidrar till detta, bland annat det kallare vädret och att vi umgås mer inomhus, vilket gör att vi kommer i kontakt med varandra i mer stängda miljöer. RS-viruset sprids främst genom droppar i luften och direktkontakt, vilket gör att det lätt kan överföras mellan personer när de är nära varandra.

Behandling av RS-virus

Det finns ingen specifik behandling för RS-virus hos vuxna. Eftersom att sjukdomen vanligtvis ger förkylningsliknande symtom kan du oftast behandla sjukdomen med receptfria läkemedel mot feber och smärta. Det viktigaste är att vila tills symtomen försvinner och att stanna hemma från jobbet och andra sociala sammanhang för att undvika att sprida viruset till andra.

Personer som är i riskgruppen för allvarliga komplikationer kan behöva sjukhusvård för att kontrollera sjukdomen och lindra symtomen.

Vaccin mot RS-virus

Nu finns ett nytt vaccin som skyddar mot RS-virus. Från den 8 september 2023 kan du som är 60 år eller äldre vaccinera dig mot RS-virus hos oss på Doktor24. Kom ihåg att vaccinera dig mot RS-virus inför hösten och vintern. Personer över år 60 kan drabbas allvarligt av sjukdomen och dess komplikationer. Boka din vaccination idag för att tryggt kunna umgås med nära och kära i vinter.

Pris

2100 kr. En dos ges. Vaccin finns att ge från 11/9


Info från Apoteket AB hemsida


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt