Regionala cancercentrum i samverkan
hero image
 

PRESSMEDDELANDE - 15 MAJ 2023

Nytt läromedel om levnadsvanor och nudging för lärare och elever

Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller stillasittande och matvanor. Det påverkar befolkningens hälsa på både kort och lång sikt.

- Med stöd av den nya läroplanen Lgr22 – som ger större tyngd åt att ge elever förutsättningar att själva ta ansvar för sin hälsa – har Regionala cancercentrum tagit fram det nya läromedlet Levla. Det går ut på att visa att man med små medel kan ta stora hälsokliv. 

Läromedlet vänder sig primärt till idrottslärare för att ge stöd i den teoretiska delen av ämnet idrott och hälsa för årskurs 4-6. Det består av en fortbildningsdel för lärare och en läromedelsdel för undervisningen, och finns kostnadsfritt på levlahälsan.se.

– Allt mer forskning visar på samband mellan sjukdomar och levnadsvanor, och vi vill lyfta fram den positiva sidan av detta – att de största hälsovinsterna tas med de första myrstegen som att äta en knäckemacka då och då och att inte sitta så mycket still. Alla kan ”levla” sin hälsa – även den som inte tänker på sig själv som sportig eller hälsoivrare, säger Jennie Jackson, projektledare för Levla på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, vilket tagit initiativ till och utvecklat Levla. 

Beteendedesign – ett av läromedlets tre teman
Materialet fokuserar på tre teman: stillasittande, matvanor och beteendedesign.

– Vi vet att det inte räcker med bara kunskap för att förändra levnadsvanor. Det krävs också förståelse för hur vi fattar beslut och insikter om vad som behövs för att knuffa oss i rätt riktning. Beteendedesign, eller nudging, är också något som idrottslärare önskar få mer kunskap om. Dessutom är det önskvärt att eleverna levlar sina levnadsvanor även utanför skoldagen. Därför utgör beteendesign en viktig del av läromedlet, säger Jennie Jackson.

Forskare, lärare och komiker
Läromedlet består av bland annat filmer, experiment, fakta/statistik, quiz/Kahooter, övningar och diskussionsmaterial. Det innehåller även kokboksförfattaren Sara Asks recept vilket gör att materialet även kan användas inom andra ämnen, exempelvis Hem- och konsumentkunskap eller som en temadag på skolan.

Bland annat medverkar forskarna Mai-Lis Hellénius, Örjan Ekblom och Johan Högman i materialet, men även andra experter som dietisten Anna Jörnvi och beteendestrategen Samuel Salzer. Komikern Kaeli Abdi är berättarröst i en av filmerna. Lärare och elever, framför allt på Västerholms skola i Skärholmen i Stockholms stad, har varit med i utvecklingsarbetet av läromedlet. 

Ta del av allt material på Levlahalsan.se.

https://www.mynewsdesk.com/se/regionala-cancercentrum/pressreleases/nytt-laeromedel-om-levnadsvanor-och-nudging-foer-laerare-och-elever-3251831

https://levla-halsan.netlify.app

 

Press release

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt