Insulin thermostability in a real-world setting

Published:March 29, 2023DOI:

https://doi.org/10.1016/S2213-8587(23)00028-1

In conclusion, the results of this study suggest that unrefrigerated insulins might be sufficiently thermostable for 2 months, and possibly even up to 4 months. In the absence of refrigeration, clay pot storage appears to be effective in reducing storage temperatures and declines in insulin potency.
 
 
 
Free pdf
 
En ny forskningsstudie om hållbarhet hos insulin kan bana väg för att förbättra tillgången på läkemedlet, särskilt i låginkomstländer med varmt klimat.
Ett internationellt forskarlag med forskare vid bland annat Göteborgs universitet genomförde studien. Undersökningen gjordes i Nagpur i Indien och resultaten är publicerade i the Lancet diabetes & endocrinology.
 
Hållbarhet hos insulin

Behandling med insulin är livsviktigt vid diabetes typ 1. Men i många fattiga länder är det brist på detta läkemedel och priserna är höga. Många människor dör därför i förtid på grund av ojämlik tillgång till diabetesbehandling.
En komplicerande faktor är också att insulin är temperaturkänsligt och bör långtidsförvaras kallt. Enligt anvisningar från tillverkare och läkemedelsmyndigheter får insulin aldrig frysas men ska förvaras i kylskåp vid 4-6 grader Celsius. I vanlig rumstemperatur (20-25 grader) anges hållbarheten till ungefär en månad.
Men det finns sammanlagt 770 miljoner människor i världen som inte har tillgång till kylskåp, främst i fattiga länder. Om man då ska följa rekommendationerna bör man slänga insulin som förvarats mer än cirka fyra veckor.
 
Förvarade insulin på olika sätt

Den aktuella studien var en pilotstudie där sex familjer medverkade. I samtliga fanns någon som var yngre än 25 år och hade insulinkrävande diabetes. Varje familj fick två olika insulintyper i vattentäta påsar.
Familjerna förvarade insulinet på två olika sätt; dels i öppna plastlådor på en garderobshylla eller liknande och dels i en typ av enkla kylsystem. Dessa är lerkrukor där temperatur sänks genom att vatten får avdunsta.
 
Temperaturen där insulinerna förvarades mättes automatiskt varje kvart.
 
Kontrollförpackningar med insulin förvarades också i kylskåp enligt tillverkarnas anvisningar.
 
Kylande lerkrukor hjälpte

Forskarna analyserade sedankvaliteten hos läkemedlen efter fyra respektive tolv veckor. De insuliner som familjerna förvarat jämfördes med kontrollerna i kylskåp.
Vid de analyser som gjordes i Göteborg använde man så kallad NMR-spektroskopi (läs mer om metoden här).
 
https://www.gu.se/nmr-spektroskopi/vad-ar-nmr
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt