TLV bedömer att förutsättningarna för subvention är uppfyllda.
 
Glucology CGM-patch Freestyle Libre, lila och blå, samt Glucology CGM-patch Dexcom G6, grön, ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 7 april 2023.
 
Läs hela dokumentet från TLV pdf free 4 sidor
 
Press release TLV

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt