Testversion av nya Läkemedelsboken i vår

Läkemedelsverket släpper en betaversion av den webbaserade nya Läkemedelsboken och vill få respons.

Ett intensivt arbete med att få fram en första version av nya Läkemedelsboken pågår nu på Läkemedelsverket.

- Myndigheten har visserligen ett år till på sig att slutföra regeringsuppdraget om nylansering av Läkemedelsboken, men planerar att få ut en betaversion under det andra kvartalet 2023. Betaversionen kommer till att börja med innehålla ett begränsat material som fylls på allt eftersom kapitlen blir klara.

– Genom en tidig lansering hoppas vi få in synpunkter från de som besöker webbplatsen och utifrån användarnas behov förbättra produkten ytterligare. Ett annat syfte är att målgrupperna för Läkemedelsboken ska kunna börja använda sig av ett uppdaterat kunskapsstöd så tidigt som möjligt, säger Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Kritik mot nedläggningsbeslut

Det var 2018 som myndigheten beslutade att lägga ned Läkemedelsboken i dess dåvarande form. Läkemedelsverket hade vid omregleringen av apoteksmarknaden 2009 fått överta ansvaret för den producentobundna kunskapskällan från Apoteket AB. Men myndigheten ansåg sig inte längre ha resurser att fortsätta hålla den aktuell innehållsmässigt och tekniskt.

Beskedet fick mycket kritik och Läkemedelsbokens framtid diskuterades under några år. Till slut kom regeringsuppdraget att ge Läkemedelsboken nytt liv och sedan i fjol förbereder Läkemedelsverket nylanseringen.

Den nya webbplatsen för Läkemedelsboken byggs på samma tekniska plattform som Läkemedelsverkets övriga webbplatser. Det kommer att vara anpassad för att fungera på mobiler.

Uppdaterar innehållet

Liksom sin föregångare ska nya Läkemedelsboken vara ett producentobundet kunskapsstöd som beskriver läkemedelsbehandling av de vanligaste sjukdomarna ur ett svenskt perspektiv. Den kommer även att innehålla vissa mer generella avsnitt om läkemedelsanvändning och regelverk.

- Den belyser däremot varken medicinteknik eller djurläkemedel.

Omkring 300 externa experter medverkar som författare och granskare i arbetet med innehållet.

I mars nästa år ska Läkemedelsverket slutredovisa uppdraget om nylanseringen till regeringen. Fram till dess fokuserar myndigheten på att uppdatera innehållet i befintliga kapitel.

Presss relese www.lakemdelsvarlden Helena Wallskär

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt