Hon blir ny ordförande för expertgruppen MTP-rådet

Ulrica Fjärstedt har utsetts till ny ordförande för expertgruppen Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet.

Hon efterträder Jan Liliemark på posten, enligt ett pressmeddelande.

Ulrica Fjärstedt efterträder Jan Liliemark som ordförande för MTP-rådet.

Ulrica Fjärstedt efterträder Jan Liliemark som ordförande för MTP-rådet. Foto:Pressbild
 

MTP-rådet beslutar om rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården. Expertgruppen har ett nära samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Ulrica Fjärstedt har varit ledamot i rådet sedan starten 2019 och har representerat Sjukvårdsregion Mellansverige. Hon arbetar på Akademiska sjukhuset i Uppsala som sektionschef för medicinsk teknik. 

”Medicinteknik är ett brett område och produktfloran är stor, därför är det viktigt att vi har ett ordnat införande i vården.

- Det handlar också om att vi ska kunna erbjuda patienter ny och bra medicinteknik i hela landet för att bidra till en kostnadseffektiv och jämlik vård. Här har MTP-rådet en viktig roll att fylla och jag ser fram emot att få driva detta tillsammans med kollegorna i rådet,” säger Ulrica Fjärstedt i en presskommentar.

Ordförandeposten och övriga ledamöter är nominerade av samverkansregionerna för hälso- och sjukvård. Posterna är utsedda av nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, som rådet också rapporterar till.

Press release MTP rådet

Mer info om MTP-rådet

https://janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik/saarbetarvi/rollerochkontaktuppgifter/roller/medicintekniskaproduktradet.5.74a8b4c1170b06b45db47a84.html

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt