KNEP för diabetesteam

En mångfacetterad utmaning har vi som vårdpersonal att hjälpa våra patienter till den bästa tänkbara diabetesvården.

Omfattande material, en hel del är uppdaterat, finns på nedan www

https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/test/for-vardgivare/

Kunskapscentrum för egenvård vid diabetes typ 1 hos barn och unga, KNEP vid diabetes

Välkommen till ”KNEP vid diabetes”. Här finns hjälp till självhjälp för alla barn, unga och deras anhöriga som tycker att det är svårt med egenvården vid diabetes. Här finns också stöd till diabetesteam för utredning och behandling av egenvårdsproblem och stöd till skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin etc

https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/test/


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt