Jan Åman

Professor Jan Åman, Örebro, har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 74 år. Närmast anhöriga är hustrun Gunilla och barnen Hanna, Mårten och Petter med familjer.

Jan föddes i Uppsala där han växte upp med sina föräldrar Bertil och Gun samt sina äldre syskon Eva och Per. Fadern var apotekare på Akademiska sjukhuset vilket gav Jan förtrogenhet med den medicinska och akademiska världen.

Efter studenten följde läkarutbildning i hem­staden. Under studietiden träffade Jan sin blivande hustru Gunilla och 1975 föddes det äldsta barnet, Hanna. Familjen flyttade till Örebro där barnen Mårten och Petter föddes. Jan rekryterades till barnkliniken på regionsjukhuset av Lars Wranne som kom att betyda oerhört mycket för Jans professionella utveckling. Den kliniska tjänstgöringen var omfattade med en stark solidaritet och vänskap i underläkargruppen.

Jan blev ansvarig för vården av barn med diabetes och endokrina sjukdomar. Han byggde ett team för barn med dessa sjukdomar och skapade en unik tilltro hos dessa. Jan blev ett av de viktigaste fundamenten för en god barnsjukvård på sjukhuset.

1989 disputerade Jan inom barndiabetesområdet. Hans vetenskapliga och kliniska karriär blev omfattande och bidrog starkt i utvecklingen till universitetssjukhus. Jan utvecklade sin forskargrupp med doktorander från flera yrkeskategorier. Han blev ett känt namn nationellt och internationellt och en central person i många nationella arbetsgrupper. Barnklinikens forskning blev framgångsrik mycket tack vare Jan. Vid uppbyggnaden av den medicinska fakulteten blev Jan professor vid Örebro universitet.

Ändå är det Jans värme och kamratskap som man minns mest. Hans förmåga att ta hand om sina patienter, hans ödmjukhet och hans omsorg om sin egen familj.

Vi lärde känna varandra privat mycket väl. Våra familjer umgicks flitigt under många år och gjorde flera resor tillsamman. Otaliga middagar, vinprovningar, aktiviteter av olika slag är fina minnen.

Jan och Gunilla hade ett stort umgänge och Jans engagemang i flera förenings­sammanhang bidrog till detta. Sommarhuset i Västergötland, samvaron med barn och barnbarn i Stockholm var viktiga noder i Jans liv.

Vi är många som sörjer en god och fin människa, en fast vän och en riktigt duktig och omtänksam läkare tillika en framstående forskare.

Våra tankar går till Gunilla och barnen som förlorat en kär make och en älskad pappa, morfar och farfar.

Jens Schollin, vän, kollega,

tidigare rektor vid Örebro universitet

Från www.dn.se

 

Jan Åman var under många år under sin aktiva tid ledamot i styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi (SFD), var föreningens nationella barndiabetes-representant. I denna egenskap utvecklades betydelsefull struktur och organisation i samarbete med vuxendiabetes. Jan medverkade i många nationella SFD möten och drev fram samsyn i viktiga frågor. Flera av oss minns Jan såsom en mycket varm, kunnig och engagerad kollega. Vi sörjer hans bortgång.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt SA