Alla tre lärosäten som utbildar dietister i Sverige startar nu en nationell forskarskola med inriktning mot integrering av hållbar utveckling inom nutritionsvård, vilket kommer höja kvaliteten på samtliga dietistutbildningar. Uppsala koordinerar, och Sahlgrenska akademin bidrar med viktig klinisk kompetens.

Den nya nationella forskarskolan kallas ”InSyNC – Integrating Sustainability in Nutrition Care” och är ett samarbete mellan universiteten i Göteborg, Umeå och Uppsala.

- Syftet är att stärka forskningsanknytningen och uppnå än högre kvalitet inom dietistutbildningen genom att via forskarskolan forskarutbilda lärare som kommer vara verksamma inom dietistutbildningen. Vetenskapsrådet finansierar froskarskolan med totalt 37 miljoner kronor.

Startas nästa år

Forskarskolan kommer starta 2023 och koordineras av Uppsala universitet. Flertalet doktorander kommer antas vid alla tre lärosäten och doktoranderna kommer alla få ta del av de läraktiviteter (forskarutbildningskurser, symposium, och seminarium) som kommer ges inom forskarskolan.

- En nationell vetenskaplig kommitté kommer dessutom bidra till att säkerställa relevansen av forskarskolan, samt en internationell vetenskapliga kommitté kommer säkerställa och främja internationalisering.

Anna Winkvist. Foto: Johan Wingborg.

– Sahlgrenska akademin är den enda medicinska fakulteten som ingår i forskarskolan. På så vis kommer vi bidra med viktig klinisk kompetens. Våra forskare och lärare vid dietistprogrammet kommer självklart också ha viktiga roller som handledare för doktoranderna, samt genom att bidra till forskarskolans kurser, seminarium och symposium, säger Anna Winkvist, professor i näringslära.

Forskarna inom nutrition har planerat för forskarskolan och dess innehåll sedan tidigt i somras.

Hanna Augustin

– Det har varit en mycket givande och rolig process, som gett fördjupat samarbeta mellan alla tre lärosäten. Det roliga är att det här bara är början då vi nu tillsammans också ska sjösätta forskarskolan, säger universitetslektor Hanna Augustin.

Ny generation lärare

Forskarskolan kommer alstra och integrera ny kunskap inom områden som hälsofrämjande arbete, digitalisering och innovation samt specialiserad nutritionsvård. En ny generation lärare kommer att utveckla såväl forskningsmässig och pedagogisk skicklighet som ämnesmässig kunskap inom nutrition och dietetik, samt tränas i att tillämpa ett hållbarhetsperspektiv genom alla dessa områden.

Dietister efterfrågas idag inom såväl hälsofrämjande arbete som högspecialiserad sjukvård.

Sofia Klingberg

– Förebyggande och behandling av obesitas och övervikt utgör en stor del av dietistens arbete, precis som sjukdomsrelaterad undernäring. Maten spelar en viktig roll i utvecklingen av en hållbar framtid och forskarskolans målsättning är att verka för en hållbar hälso- och sjukvård genom temat ”Att integrera hållbarhet i nutritionsvården”, säger universitetslektor Sofia Klingberg, programansvarig för dietistprogrammet.

Press release Elin Lindström, Sahlgrenska akademin

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt