Just nu pågår vaccinering mot säsongsinfluensa runtom i landet. Läkemedelsverket anser att vaccination är den enskilt viktigaste insatsen för att skydda äldre och riskgrupper.

Varje år medför virusinfektionen influensaepidemier av luftvägsinfektioner under vinterhalvåret och en betydande andel av Sveriges befolkning insjuknar.
- I år befaras säsongsinfluensan bli extra besvärlig eftersom coronapandemins restriktioner har resulterat i en mycket låg förekomst av influensafall de senaste två åren.

– Nu är det särskilt viktigt att riskgrupperna vaccinerar sig. Vi vet att vaccinationstäckningen under pandemin har varit hög och det är bra, den behöver fortsätta vara hög.

- Även vaccinerade personer kan insjukna och behöva behandling. Där kan antivirala läkemedel vara ett viktigt komplement, inte minst att ha redo när influensasmitta upptäcks på landets äldreboenden, säger Maria Furberg, infektionsöverläkare och utredare på Läkemedelsverket.

Antivirala läkemedel kan bromsa virusets tillväxt i kroppen och därmed risken för komplikationer vid en virusinfektion. Tre substanser med likvärdig effekt är godkända för behandling av influensa: oseltamivir och zanamivir (båda neuraminidashämmare) samt baloxavir (cap-endonukleashämmare).

Betydande samhällspåverkan

Säsongsinfluensan medför ofta betydande samhällspåverkan i form av omfattande sjukfrånvaro och belastning på sjukvården, liksom överdödlighet bland äldre och andra sårbara personer. Influensa är en av våra vanligaste direkta och indirekta dödsorsaker.

Press release från Läkemedelsverket
Nyhetsinfo
ww red DiabetologNytt