hero image

Charles Best och Frederick Banting upptäckte insulinet 1921. Foto: University of Toronto/Amanda Ljungberg.


Ett hot mot den globala hälsan

Den 14 november infaller Världsdiabetesdagen och då uppmärksammas den globala ökningen av diabetes. För Barndiabetesfonden ägnas denna dag åt att belysa typ 1-diabetes och öka stödet till forskningen som bedrivs för att hitta ett botemedel mot sjukdomen.

Världsdiabetesdagen (World Diabetes Day) den 14 november instiftades av International Diabetes Federation (IDF) och Världshälsoorganisation (WHO) 1991.

I över 30 års tid har denna dag uppmärksammats för att belysa att diabetes ökar i världen.

I december 2006 valde FN att klassa ökningen av diabetes som ett hot mot den globala hälsan, en unik händelse eftersom det är det första icke smittsamma sjukdomstillståndet som får den statusen. Sedan 2007 är även FN med i arbetet att bekämpa diabetes.

Barndiabetesfonden är Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes och under Världsdiabetesdagen arbetar vi hårt för att fler ska bidra till en framtid utan sjukdomen. Genom insamlings- och informationskampanjen Blå Knuten uppmanas alla som kan att sprida kunskap om typ 1-diabetes i sociala kanaler, synliggöra sjukdomen genom att bära en blå knut och bidra till forskningen.

– Vi jobbar för en framtid utan typ 1-diabetes och för att den målsättningen ska vara möjlig måste stödet till forskningen öka drastiskt. Under Världsdiabetesdagen arbetar vi hårt för att fler ska förstå att typ 1-diabetes fortfarande är en livshotande och obotlig sjukdom. När vi kan få fler att förstå sjukdomens allvar är jag övertygad om att stödet till den livsviktiga forskningen kommer öka, säger Åsa Soelberg, generalsekreterare på Barndiabetesfonden.

Att Världsdiabetesdagen infaller den 14 november beror på att Frederick Banting, en av forskarna som upptäckte insulinet, föddes just denna dag för 131 år sedan.

- Insulinets upptäckt är ett av de viktigaste framstegen i modern medicinhistoria, men trots modern teknik och allra bästa behandling leder typ 1-diabetes ofta till följdsjukdomar och ett förkortat liv. Typ 1-diabetes är näst Finland vanligare i Sverige än i något annat land i världen. Orsaken är en gåta och man kan inte förebygga sjukdomen.

– Det har skett enorma förbättringar av behandlingen för att lindra typ 1-diabetes, men man har inte lyckats bota en enda. Att nå ett botemedel är som att bygga en stor katedral. Alla byggstenar behövs men forskarna vet fortfarande inte hur man ska sätta ihop alla stenar för att bygga den. För att lyckas måste vi få fler att förstå sjukdomen och få fler att vara med oss i kampen mot typ 1-diabetes, säger Åsa Soelberg.

Världsdiabetesdagen är den största årliga kampanjen i världen för att uppmärksamma diabetes och når en global publik på över en miljard människor i 160 länder.

Läs mer om årets Blå Knuten-kampanj här: https://www.barndiabetesfonden.se/blaknuten

Press release

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt