Data från det svenska Nationella diabetesregistret visar en bra överensstämmelse mellan det välanvända långtidsblodsockret HbA1c och en nyare variabel TIR som visar hur stor del av dygnet som patienter med typ 1-diabetes har ett normalt blodsockervärde, skriver Carl-Magnus Hake på www.dagensmedicin.se.

– Våra resultat bekräftar att tid i målområdet kan användas som komplement till HbA1c, som mått på hur bra patientens blodsockerkontroll är, säger Elin Kjölhede, specialistläkare i diabetologi och doktorand vid Göteborgs universitet, utifrån data från nästan 28 000 svenska patienter med typ 1-diabetes som via sina kontinuerliga glukosmonitorer hade data på det som på engelska kallas TIR, time in range, eller tid i målområde. 

– Fyndet är knappast överraskande då man har sett liknande data i kliniska studier där man utvärderat kontinuerliga blodsockermätare. Men vår studie har ett värde att den visar hur det fungerar bland oselekterade patienter i svensk sjukvård, säger Elin Kjölhede.

– Men det vet vi först om 20 till 25 år, när vi kunnat följa patienterna tillräckligt länge. Vi kan än så länge inte ersätta HbA1c med tid i målområdet.

Målet är patienter ska ligga i målintervallet 4-10 mmol/l under minst 70 procent av dygnet och bara ligger under målintervallet dvs under 4 mmol/l, under maximalt 4 procent av dygnet.

Sett till dessa målsättningar har sjukvården en bit kvar att jobba, då snittet enligt NDR ligger på 58 procent i målområdet och på 5 procent under målintervallet, enligt Elin Kjölhede.

Läs abstract:

■ Elin Kjölhede med flera. Association between HbA1c and time in range in adults with type 1 diabetes using sensor-based glucose monitoring: a Swedish National Diabetes Register population-based study. 

Utdrag från www.dagensmedicin.se Carl-Magnus Hake

 

Nyhetsinfo

Kommentar red;

Barndiabetologin i Sverige använder TIT (Time in target) 4-8 mmol/l istället för 4-10 mmol/l. dvs ett något lägre P-Glukos.

Enligt barbdiabetoloiger anses detta vara en del av förklaringen till framgången inom svensk barndiabetologi jämfört med internationell. 

www red DiabetologNytt