Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med SLS bjuder in till lunchwebinar torsdagen den 7 april kl. 12:00

Torbjörn Lungren är överläkare och med. dr. på Transplantation på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och föreläser på temat:

Transplantation av Langerhanska öar - en uppdatering

Länk till anmälan https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_u7JxSV0XSMOHS4EfHmwbaQ

Information på SLS kalendarium https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/diabetes-lunchwebinar/

Sprid gärna informationen i era kanaler. 

Med vänliga hälsningar 

Neda

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt