Finalt program till ett seminarium2.5 timmar den 4/5 2022                   

Kardiovaskulär riskfaktorkontroll för hög-risk patienter 2022 - En uppdatering

Organisatör:  Peter M Nilsson, Forskargrupp Internmedicin - Epidemiologi, Inst. Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, moderator och programansvarig

Sponsorer:    Novartis Sverige AB, samt Novo Nordisk AB, enligt LIF regelverket för etik och samverkan https://www.lif.se/etik/etiska-regelverket/

Målgrupp:     Specialister I allmänmedicin, internmedicin och kardiologi

Tidpunkt:       Onsdag den 4 maj 2022, kl. 15:00-17:30 

Teknik:           Malmö Kongress, M-KON AB, web-länk, hybridmöte i ”High Court”, Malmö 

Anmälan:       MKON via 

http://malmokongressbyra.nu/

eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bästa kollega!

Jag hälsar Dig välkommen till detta webinar/möte på plats som syftar till att uppdatera kunskapsläget kring hur vi bäst behandlar den kardiovaskulära högriskpatienten och vilken evidens som föreligger.

Dessutom så kommer vi att ta upp nyheter om vad vi kan lära från djurens värld för applikationer inom kardiovaskulär prevention för människa.

En intressant pro-con debatt tar greppet på frågan om vi verkligen skall följa internationella riktlinjer inom detta område eller utveckla svenska riktlinjer som det viktigaste. Mot slutet har vi även en debatt där Du kan framföra frågor och åsikter.

Programmet har utformats i dialog med föreläsarna.

Malmö mars 2022

Peter M Nilsson, professor/överläkare, programansvarig, Inst. Kliniska vetenskaper, samt Klinisk forskningsenhet, VO Internmedicin, SUS, Malmö, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsinfo

www red DiabettologNytt

 


 

Finalt program

 

15:00-15:05   Inledning       -Peter M Nilsson, moderator (5 min)

15:05-15:20   Vad nytt om den kardiovaskulär högriskpatient 2022? Hur förbättra motivation och compliance? -  Annica Ravn-Fischer, Göteborg (12 min + 3 min frågor) 

15:20-15:35   Perspektiv på hypertoni och fixa kombinationsläkemedel- Jonas Spaak, Danderyd (12 min + 3 min frågor)

15:35-15:50   Perspektiv på glykemisk kontroll och nya strategier för typ 2 diabetes– Magnus Löndahl, Lund (12 min + 3 min frågor)                 

15:50-16:00   Paus 1. Information från Novo Nordisk

16:00-16:15   Perspektiv på lipider och sekundärprevention– Anna Nordenskjöld, Örebro (12 min + 3 min frågor)

16:15-16:30   Vad kan vi lära oss från djurens värld (biomimetik) för människans kardiovaskulära hälsa? - Peter M Nilsson, Malmö (12 min + 3 min frågor)

16:30-16:40   Paus 2. Information från Novartis

16:40-16:45   Pro-Con Debatt, inledning, problemformulering – Peter M Nilsson, Stockholm, moderator (5 min)

16:45-17:05   Skall Sverige följa internationella riktlinjer för kardiovaskulär prevention och inte utveckla egna rekommendationer? 

- JA - Lars Rydén, Stockholm (8 min + 2 min replik)

- Nej –Annica Ravn-Fischer, Göteborg(8 min + 2 min replik)

17:05-17:20   Debatt, frågor (20 min)

17:20-17:28   Sammanfattning och konklusion - Lars Rydén, Stockholm (8 min)

17:28-17:30   Mötet avslutas - Peter M Nilsson, Malmö (2 min)


 

Fakultet

Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning, överläkare, SUS, Malmö

 

Annica Ravn-Fischer, docent, överläkare, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kardiolog med lipidprofil

Jonas Spaak, docent, överläkare, ordförande i Svenska Sällskapet för Vaskulär Medicin, Danderyds sjukhus, kardiolog med hypertoniprofil

Anna Nordenskjöld, överläkare, Kardiologiska kliniken, ÖUS, Örebro, kardiolog med fokus på sekundärprevention

 

Lars Rydén, seniorprofessor, Karolinska institutet, kardiolog med diabetes- och preventionsprofil

 

Magnus Löndahl, docent, överläkare, Endokrinologiska kliniken, SUS, Lund, diabetolog, ordförande i Svensk Förening för Diabetologi (SFD)

Kontaktuppgifter:

Peter M Nilsson, prof/öl

Klinisk Forskningsenhet, VO Internmedicin

Institutionen för kliniska vetenskaper, LU

Jan Waldenströms gata 15, plan 5

Skånes Universitetssjukhus, 205 02 Malmö