Här kommer länk till anmälan 
 

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med SLS bjuder in till lunchwebinar torsdagen den 10:e mars kl. 12:00-12:45

Föreläsare: Stefan Jansson, med dr, distriktsläkare Brickebackens vårdcentral Örebro, Sara Magnusson, utredare på Transportstyrelsen och Sofie Nygren, jurist på Transportstyrelsen 

informerar om det nya diabetesintyget

Moderator Neda Ekberg vetenskaplig sekr SFD

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt