Varför ska jag tänka på fettlever hos patient med T2DM?
Hannes Hagström, Karolinska, Stockholm
 
'Utbildning Svensk Förening för Diiabetologi (SFD) tillsammans med SLS
Moderator vetenskaplig sekr Neda Ekberg SFD
 
 
Nyhetsinfo
www  red DiabetologNytt