Diabetes typ 1 inte längre hinder för att köra lastbil, taxi och buss

  • Transportstyrelsen ändrar de medicinska kraven och tillåter personer med typ 1 diabetes att ta körkort för lastbil, buss eller taxi.
  • Dock blir det en individuell bedömning och hur stor risken är för varje person att drabbas av lågt blodsocker.
  • Bakgrunden till förändringen är att det nu finns behandling och hjälpmedel som gör att risken att drabbas av lågt blodsocker är mindre.
Att få blodsockerfall bakom ratten kan få förödande konsekvenser. Fram till nyligen har personer med T1DM automatiskt nekats till att ta körkort gör lastbil, buss och taxi.
 
I december meddelade Transportstyrelsen att de skulle lätta på kraven - och sedan 1 januari är de nya reglerna i bruk. Nu görs istället en individuell bedömning som utgår från personens behandling och risken att drabbas av lågt blodsocker.
 
Press release TT 2022 01 22
 
Läs mer på
 
 

Kommentar red DiabetologNytt

CGM

Från 2022 ges personer med insulinbehandlad diabetes möjlighet att framföra fordon med högre behörighet. Transportstyrelsen diskuterar kontinuerlig glukosmätning CGM som en möjlighet att förebygga hypoglykemi och att glukos kontrolleras varannan timme.

För säker körning finns behov av ett glukosvärde innan bilkörning och sedan en gång varje timme.

Kontinuerlig glukosmätning enkel och säker glukos-monitorering. Vid glukos-värde under 5 mmol/l konsumeras kolhydrater för att få upp värdet innan körning. Vid körning med glukos under 5 mmol/l, görs paus med intag av kolhydrater och vid glukos över 5 mmol/l fortsätter bilkörning.

 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt