"Sveriges största diabetesutbildare"

Under 2021 utbildade Storstockholms Diabetesförening över 1 000 personer med diabetes i Stockholm i just diabetes. Fler har fått kunskap och förståelse för sin sjukdom vilket leder till bättre behandling och minskad risk för komplikationer.

 • Vi är stolta över att kunna kompetensutveckla så många personer som lever med diabetes.
 • Vi har sedan länge haft uppdraget från Region Stockholm och lyckades öka antalet kursdeltagare tredubbelt när vi styrde om till digitala kurser, säger Veronika Lindberg, kanslichef på Storstockholms Diabetesförening.

Socialstyrelsens utvärdering av nationella riktlinjer för diabetes visar att endast 24 procent av landets primärvårdsenheter erbjuder gruppbaserad utbildning. För personer med typ 1-diabetes finns inga siffor.

Patientutbildningar i egenvård är viktiga eftersom personer med diabetes varje dag fattar många viktiga beslut om hanteringen av sin sjukdom. 

 • Det är en oroväckande stor andel av personer med diabetes som inte erbjuds utbildning om sin sjukdom. Men de är välkomna till oss.
 • Vi är stolta att kunna titulera oss Sveriges största diabetesutbildare, säger Veronika Lindberg.

Storstockholms Diabetesförenings egenvårdsutbildningar leds av specialister inom varje ämne där syftet är att ge kursdeltagarna mer kunskap och förståelse för hur diabetes påverkar kroppen samt råd om hur olika typer av komplikationer kan undvikas.

• Som en bonus, som också stöttar och är viktigt, är att deltagarna får träffa varandra och dela erfarenheter. 

Exempel på utbildningar, fler finns på www.ssdf.nu

 • Diabetes - grundkurs om typ 2-diabetes
 • Diabetes - vad händer i kroppen
 • Att leva med typ 1-diabetes
 • Anhöriga - grundkurs om typ 2-diabetes
 • Det bästa för dina fötter!
 • Diabetes och ögat
 • Diabetes och magen
 • Kolhydraträkning vid typ 1-diabetes
 • Rörelse och träning
Pressmeddelande från Storstockholms diabetesförening
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt