Skriv ut
Kategori: Nyheter

Sexproblem vanliga hos kvinnor med diabetes typ 1

  • Nästan varannan kvinna med diabetes typ 1 har sexproblem. Många lider också av obehandlad depression, visar en av få studier om hur kvinnors sexliv påverkas av diabetes typ 1.

Sexproblem är en väldokumenterad komplikation till diabetes hos män.
Men forskning om hur kvinnors sexliv påverkas av olika diabetestyper är mycket begränsad.

Nu publiceras den första nordiska studien som undersöker sexproblem hos medelålders kvinnor med diabetes typ 1.

– Nästan varannan kvinna i studien hade tecken på sexuell dysfunktion, säger Anna-Marie Wangel, lektor i vårdvetenskap vid Malmö universitet.

– En av tre hade problem med att känna sexuell upphetsning, nästan en av fem upplevde smärta vid sexuell aktivitet och en av fyra hade problem med att bli våt vid upphetsning, säger Anne-Marie Wangel.

Kvinnor med diabetes typ 1 med 15 års diabetes

I studien har hon och forskarkollegan Karin Stenzelius samlat in enkätsvar från kvinnor i södra Sverige mellan 45–66 år som haft diabetes typ 1 i mer än 15 år.

– Internationellt sett finns ett antal studier om sexuell funktion bland kvinnor i olika åldrar med både diabetes typ 1 och typ 2. Vi valde att fokusera på kvinnor som haft diabetes typ 1 under en längre tid för att undersöka förekomst av komplikationer på sexuell funktion för just den här gruppen.

Kvinnorna fick frågor kring bland annat lust, förmågan att bli upphetsad och smärta vid sexuell aktivitet. 45 procent av de 177 kvinnor som svarade visade tecken på sexuell dysfunktion.

Sexproblem kopplas till depression

Sexuell dysfunktion kan kopplas till försämrad livskvalitet och depression. I studien ingick därför även frågeställningar om depressiva symptom. När kvinnorna svarade på frågor om tecken på depression och psykisk ohälsa uppgav närmare 15 procent att de hade återkommande tankar på att skada sig själva.

Nästan 30 procent av kvinnorna med depressiva symptom hade ingen anti-depressiv behandling. Det fanns även ett statistiskt samband mellan låg sexuell funktion och depressiva symtom.

Hur kan vårdpersonal bli bättre på att fånga upp de här problemen?

– En lösning är att ställa öppna frågor till kvinnorna eller att de screenas en gång om året med frågor kring till exempel sexualitet eller hur man mår psykiskt, säger Anne-Marie Wangel.

– Kvinnorna går på sina årliga undersökningar där fokus lätt blir på insulininställning och det medicinska. Frågor om sexuell funktion eller besvär från underlivet som att de har smärta eller torra slemhinnor hinns kanske inte med. Depressiva problem hos denna patientgrupp behöver också fångas upp för att kunna hänvisa vidare till psykolog eller kurator.

Press release 

Från www.forskning.se

Vetenskaplig artikel:

Sexual Function and Depressive Symptoms in Middle-Aged Women with LongLasting Type 1 Diabetes – A Cross-Sectional Study.

Läs artikel i sin helhet pdf utan lösenord 
http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1587072/FULLTEXT01.pdf

ABSTRACT

Background & aim:
Women and men with diabetes, type 1 (T1D) and type 2 (T2D) develop complications in small and large blood vessels as well as in nerve pathways over time. In men, erectile dysfunction is a well-documented complication. However, sexual dysfunction in women with di erent types of diabetes is less studied. Sexual dysfunction is associated with lowered health-related quality of life and depression. The aim of the study was to investigate self-reported sexual function and signs of depression in middle-aged women with long-lasting T1D.

Methods:
A cross-sectional questionnaire study including the Female Sexual Function Index (FSFI) and the Patient Health Questionnaire (PHQ-9) together with background questions was designed. The sample was women aged 45-66with T1D for at least 15 years, identfied from clinical medical records at four hospitals in southern Sweden.

Descriptive statistical analysis of background factors, depression, and self-reported sexual dysfunction, as well as correlation and regression analysis, are presented.

Results:
A total of 212 women completed the questionnaire, mean age 54.1 (SD: 5.83), mean years with T1D 36.2 (SD: 11.42). Almost half of the women had sexual dysfunction (45.2%; FSFI < 26.55, max 36) and the mean full score was 23.73 (SD: 10.57). The FSFI domains are desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction and pain. Symptoms of de-pression measured by PHQ-9 were reported by 39.8%. A low FSFI was signi cantly associated with severe depression(p<0.001).

Conclusions:
Problems with sexual dysfunction and depression in middle-aged women with long-lasting T1D are common and may be unreported unless addressed in clinical care. Nurses could start asking women about problems with lubrication and vaginal pain in relation to sexual activity. Lubricants or local estrogen therapy could prevent those prob- lems. Routinely assessing depressive status is equally important in improving quality of life for women with T1D.

Nyhetsinfo
www red diabetologNytt

Träffar: 697