MEDICINSK KOMMENTAR Läkartidningen 17/2 2021

Dödligheten förändras hos immigranter med diabetes

Tid i Sverige har negativ inverkan på överlevnaden

Louise Bennet, docent, distriktsläkare, institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM), Lunds universitet

Per Wändell, senior professor, distriktsläkare, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska institutet

HUVUDBUDSKAP

I denna nyligen genomförda studie över personer i Sverige som diagnostiserats med typ 2-diabetes är dödligheten hos första generationens immigranter lägre än hos personer utan migrationsbakgrund.

Denna överlevnadsfördel vid typ 2-diabetes försvinner dock med tiden, och andra generationens immigranter uppvisar snarare högre dödlighet än personer utan migrationsbakgrund.

 

Läs hela artikeln som pdf 2 sidor utan lösenord, free

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2021/02/dodligheten-forandras-hos-immigranter-med-diabetes/

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt