• Nationellt digitalt diabetesmöte 15/4
 
På initiativ av Svensk Förening Diabetologi (SFD) hålls detta heldagsmöte kl 9-17.
 
Samtliga inom diabetesteamen och från nationella diabetesteamen är välkomna, diabetessköterskor, dietister, läkare primärvård och sjukhus, barn och vuxna, även deltagare från patientorganisation är välkomna.
 
Två huvudscener digitalt planeras. Utanför finns digitalt galleri med senaste nytt från utställare. 
 
Priser, stipendier och diplom från SFD kommer att utdelas.
 
Högsta kvalitet erbjuds avseende digitalt bild, ljud och teknik. 
 
Kostnad för heldagsmöte kommer vara strax intill 995 kr per deltagare
 
Mea Consulting är kontaktperson för mötet.
 
Mer information kommer att läggas ut 15/1 på
 
 
Här finns då uppdaterad program, anmälan och kostnad.
 
• Diabeteslunch möten digitalt 1 gång per månad under våren
Vetenskaplig sekreterare Neda Ekberg på initiativ av SFD ansvarar för dessa utbildningstillfällen och görs i samverkan med Svenska Läkaresällskapet SLS. 
 
Namn på föreläsare, moderator och ämne liksom aktuella dagar kommer att läggas ut på www.dagensdiabetes.se i början av året och kommer också att utskickas till 6000 medlemmar i SLS en vecka innan utbildningen sker. 
 
Ingen kostnad för deltagande.
 
• Diabetesforum 1-3/12 Svenska Mässan, Göteborg fysiskt möte
Nationella diabetesteamet anordnar 3 dagars möte med föreläsningar och utställare. Världsdiabetesdagen tar upp att insulinet 2021 fyller 100 år. Föreläsningar fokuserar på senaste nytt inom forskning och utveckling, klinik, diabetesteam-arbeten och nyheter inom medicinteknik. Utställare inbjudes.
 
Mer information i detaljer och anmälan kring mötet 1-3/12 kommer innan sommaren. 
 
På uppdrag av Svensk Förening för Diabetologi
 
Önskar God Jul och Gott Nytt År!
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt