Forska! Sveriges nyhetsbrev december 2020

 
Utdrag ur press release
Vi har presenterat tre faktablad som uppmärksammats i media, skrivit ett flertal debattartiklar och samarrangerat ett digitalt event om framtidens kliniska prövningar. 
 

Uppdaterat faktablad om diabetes

Idag lever över 500 000 personer i Sverige med diabetes. På Världsdiabetesdagen den 14 november presenterade vi ett uppdaterat faktablad som ger exempel på hur forskning och utveckling gett bättre möjligheter att behandla och bota diabetes, spara pengar och rädda liv. 

Press info Forska! Sverige
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt