En ny studie från Umeå universitet visar att det inte krävs 10 000 steg per dag för att se samband med god hälsa. I studien har forskarna studerat sambandet mellan antalet steg per dag hos 70-åringar och risken att utveckla diabetes.

De som tog minst 4500 steg per dag hade 40% lägre risk för diabetes jämfört med de som tog färre steg per dag.

- Vi såg att den största effekten av att röra på sig kopplat till risken för diabetes bland 70-åringar uppkom tidigt, långt tidigare än 10 000 steg/dag.

Riskminskningen var som störst upp till ungefär 6000 steg/dag, därefter avtog den något, och planade ut helt vid drygt8000 steg/dag. De personer som tog minst 4500 steg/dag hade 40% lägre risk att drabbas av diabetes under uppföljningen, jämfört med de som tog färre steg. Detta berättar Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitetoch förstaförfattare till studien. 

Observationsstudien inkluderade 3055 70-åringar i Umeå kommun som under en vecka bar rörelsemätare som registreradeantalet steg per dag. Därefter följdes deltagarna upp i snitt 2,5 år för diagnos av diabetes genom patientregistret.

Forskarna studerade sedan sambanden mellan antaletsteg per dagoch risken att drabbas av diabetes, och i analyserna tog de hänsyn till kön, utbildningsnivå, stillasittande, medicinering, tidigare sjukdom, samt metabola riskfaktorer. 

- Många har säkert hört någon gång att det krävs 10000 steg per dag för god hälsa, men den samlade evidensenvisar att majoriteten av de positiva hälsoeffekterna från fysisk aktivitetuppkommer man när man går från att vara inaktiv till att börja röra sig lite mer.Våra resultat går i linje med detta, och det faktum att vi såg att minst 4500 steg per dag och vad kopplat till minskad risk för diabetes är särskilt intressant då en amerikansk studie förra året fann att äldre kvinnor som tog 4400 steg per dag även hade minskad risk att dö i förtid. 

Forskarna menar inte att resultatenbetyder att man inteskasikta på att öka mängden och höja sitt mål successivt, men det är viktigt att veta att det finnas ett värde även i dagligastegmål långt under 10000 steg/dag. Detta kan vara mer lämpligt och realistiskt som utgångspunkt för vissa individer, särskilt de som i dagsläget finner det utmanande att röra på sig och är inaktiva. Vidare lyfter forskarna i artikeln ett annatviktigt fynd från studien, nämligen att mängden bukfett visade sig ha en tydlig inverkan på en del av sambandet, och att bukfett var en stark riskfaktor för diabetes oberoende av hur mycket man rörde på sig.

- Det går inte att säkert dra slutsatser kring orsak och verkan utifrån observationsstudier, men däremot får vi en uppfattning om vilka personer som ligger i riskzonen för att få diabetes och vad vi eventuellt skulle kunna göra för att motverka det.Våra resultat, som pekar mot att en kombination av att främja ökad daglig aktivitet och att förebygga att ansamla fett kring midjan skulle kunna minska risken för diabetes, ger oss alltså intressanta hypoteser att arbeta vidare med, avslutar Marcel Ballin. 

Om publikationen:

Daily step count and incident diabetes in community-dwelling 70-year-olds: aprospective cohort study. Författare: Marcel Ballin, Peter Nordström, Johan Niklasson, Antti Alamäki, Joan Condell, Salvatore Tedesco, Anna Nordström. 

Tidskrift:BMC Public Health
Länk: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09929-2

Marcel Ballin, Doktorand
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för hållbar hälsa
Umeå universitet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Peter NordströmProfessor, 
ÖverläkareInstitutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Umeå universitet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Anna Nordström
Adjungerad professor, Överläkare
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för hållbar hälsa
Umeå universitet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsinfo

Läs hela artikeln i fulltext pdf utan lösenord free

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09929-2

Abstract

Background

Older adults with diabetes take fewer steps per day than those without diabetes. The purpose of the present study was to investigate the association of daily step count with incident diabetes in community-dwelling 70-year-olds.

Methods

This prospective cohort study included N = 3055 community-dwelling 70-year-olds (52% women) who participated in a health examination in Umeå, Sweden during 2012–2017, and who were free from diabetes at baseline. Daily step count was measured for 1 week using Actigraph GT3X+ accelerometers. Cases of diabetes were collected from the Swedish National Patient Register. The dose-response association was evaluated graphically using a flexible parametric model, and hazard ratios (HR) with 95% confidence intervals (CI) were calculated using Cox regressions.

Results

During a mean follow-up of 2.6 years, diabetes was diagnosed in 81 participants. There was an inverse nonlinear dose-response association between daily step count and incident diabetes, with a steep decline in risk of diabetes from a higher daily step count until around 6000 steps/day. From there, the risk decreased at a slower rate until it leveled off at around 8000 steps/day. A threshold of 4500 steps/day was found to best distinguish participants with the lowest risk of diabetes, where those taking ≥ 4500 steps/day, had 59% lower risk of diabetes, compared to those taking fewer steps (HR, 0.41, 95% CI, 0.25–0.66). Adjusting for visceral adipose tissue (VAT) attenuated the association (HR, 0.64, 95% CI, 0.38–1.06), which was marginally altered after further adjusting for sedentary time, education and other cardiometabolic risk factors and diseases (HR, 0.58, 95% CI, 0.32–1.05).

Conclusions

A higher daily step count is associated with lower risk of incident diabetes in community-dwelling 70-year-olds. The greatest benefits occur at the lower end of the activity range, and much earlier than 10,000 steps/day. With the limitation of being an observational study, these findings suggest that promoting even a modest increase in daily step count may help to reduce the risk of diabetes in older adults. Because VAT appears to partly mediate the association, lifestyle interventions targeting diabetes should apart from promoting physical activity also aim to prevent and reduce central obesity.

www red DiabetologNytt