Karolinska Institutet har publicerat en omfattande studie med betryggande resultat för den stora grupp patienter som behandlas med RAS-blockerare för högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, njursjukdom eller ischemisk hjärtsjukdom. 

Under pandemin har det uppstått farhågor att denna läkemedelsgrupp kan underlätta infektion med det nya coronaviruset och påverka svårighetsgraden av covid-19 eftersom behandlingen ökar nivåerna av ytproteinet ACE2 på mänskliga celler som coronaviruset binder till.

KI-forskare har nu genomfört en registerbaserad studie med närmare 1,4 miljoner svenska patienter som visar att användningen av dessa läkemedel inte är förknippad med ökad risk för sjukhusvistelse eller dödsfall i covid-19. 

Studien publicerades online för några dagar sedan i European Journal of Heart Failure 

Nyhetsartikel: ”Läkemedel av typen RAS-blockerare inte kopplade till ökad risk att dö i covid-19”

https://nyheter.ki.se/lakemedel-av-typen-ras-blockerare-inte-kopplade-till-okad-risk-att-do-i-covid-19

_______________________________________________________________

Publikation: “Association between Renin‐Angiotensin‐Aldosterone system inhibitor use and COVID‐19 hospitalization and death: A 1,4 million patient Nation‐Wide registry analysis”

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.2060

Gianluigi Savarese, docent, läkare

Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Tema Hjärta och Kärl, Karolinska universitetssjukhuset

Läkemedel av typen RAS-blockerare inte kopplade till ökad risk att dö i covid-19

white pills on a wooden table

Foto: iStock

Det har uppstått farhågor att användningen av en vanlig läkemedelsgrupp som kallas RAS-blockerare kan underlätta infektion med det nya coronaviruset, påverka svårighetsgraden av covid-19 och försämra prognosen.

Men nu visar en registerbaserad studie från Karolinska Institutet med närmare 1,4 miljoner svenska patienter att användning av RAS-blockerare inte är förknippad med ökad risk för sjukhusvistelse eller dödsfall i covid-19. Studien har publicerats i European Journal of Heart Failure.

Det nya coronaviruset sars-cov-2 fäster vid målcellerna genom att spikproteiner på virusets yta binder till den så kallade ACE2-receptorn på mänskliga celler. Eftersom RAS-blockerare ökar nivåerna av ACE2 har det funnits en oro kring användningen av dessa läkemedel under covid-19-pandemin.

Substansnamnen för läkemedel av typen RAS-blockerare slutar med 'pril' eller 'sartan' (några exempel är enalapril, kaptopril, losartan, valsartan och kandesartan).

De är vanliga vid behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, njursjukdom och ischemisk hjärtsjukdom. Den aktuella studien inkluderade alla patienter med dessa tillstånd som fanns registrerade i det svenska patientregistret den 1 februari 2020. De följdes sedan fram till den 31 maj.

Något minskad risk

Av totalt 1 387 746 patienter fick majoriteten RAS-blockerare. 0,51 procent av patienterna blev under uppföljningen inlagda på sjukhus eller dog av covid-19. Efter justering för 45 olika variabler var användningen av RAS-blockerare förknippad med en något minskad risk för sjukhusvistelse eller dödsfall i covid-19.

– Våra resultat visar att det inte är troligt att RAS-blockerare har negativa effekter hos patienter med covid-19, säger studiens försteförfattare Gianluigi Savarese, docent i kardiologi vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet och specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Studien fick stöd genom anslag från EU/EFPIA Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking BigData@Heart, Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden. Tre av författarna har fått anslag och/eller arvode från läkemedelsföretag, men inte kopplat till den aktuella studien. Se den vetenskapliga artikeln för en fullständig förteckning över potentiella intressekonflikter.

Press release Karolinska Institutet

Publikation

“Association between Renin‐Angiotensin‐Aldosterone system inhibitor use and COVID‐19 hospitalization and death: A 1,4 million patient Nation‐Wide registry analysis”. Gianluigi Savarese, Lina Benson, Johan Sundström, Lars H Lund. European Journal of Heart Failure, online 22 november 2020, doi: 10.1002/ejhf.2060.

Association between Renin‐Angiotensin‐Aldosterone system inhibitor use and COVID‐19 Hospitalization and death: A 1,4 million patient Nation‐Wide registry analysis

Gianluigi Savarese PhD 

Lina Benson MSc 

Johan Sundström PhD 

Lars H Lund PhD

First published: 22 November 2020

https://doi.org/10.1002/ejhf.2060

ABSTRACT

Aims

Renin‐angiotensin‐aldosterone‐system inhibitors (RAASi) improve outcomes in cardiorenal disease but concerns have been raised over increased risk of incident and death from Covid‐19. We investigated the association between use of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEi), angiotensin receptor blockers (ARB) or mineralocorticoid receptor antagonists (MRA) and Covid‐19 hospitalization/death in a large nationwide population.

Methods and Results

Patients with hypertension, heart failure, diabetes, kidney disease, or ischemic heart disease registered in the Swedish National Patient Registry until February 1st 2020 were included and followed until May 31st 2020. Covid‐19 cases were defined based on hospitalization/death for Covid‐19. Multivariable logistic and Cox regressions were fitted to investigate the association between ACEi/ARB and MRA and risk of hospitalization/death for Covid‐19 in the overall population, and of all‐cause mortality in Covid‐19 cases. We performed consistency analysis to quantify the impact of potential unmeasured confounding. Of 1,387,746 patients (60% receiving ACEi/ARB and 5.8% MRA) 7,146 (0.51%) had incident hospitalization/death from Covid‐19. After adjustment for 45 variables, ACEi/ARB use was associated with a reduced risk of hospitalization/death for Covid‐19 (Odds Ratio [95% Confidence Interval]: 0.86[0.81‐0.91]) in the overall population, and with reduced mortality in Covid‐19 cases (Hazard Ratio: 0.89[0.82‐0.96]). MRA use was not associated with risk of any outcome. Consistency analysis showed that unmeasured confounding would need to be large for there to be harmful signals associated with RAASi use.

Conclusions

In a 1.4 million nation‐wide cohort, use of RAASi was not associated with increased risk of hospitalization for or death from Covid‐19.

Se hela artikeln pdf utan lösenord free

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.2060

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt