Ny www site

www.fokuspatient.se

Det finns närmare 400 undersidor. Initiativtagare är Penilla Gunther.

Från press info
 

Nu lanseras en nationell plattform för alla Sveriges patienter 

Nu lanseras FOKUS Patient® Digital, den första och enda nationella plattformen för alla Sveriges patienter, patientorganisationer, beslutsfattare, myndigheter, företag och andra som verkar för ökat inflytande som patient, brukare eller anhörig.

FOKUS Patient® Digital är en ny, interaktiv, digital mötesplats och kunskapsbank för patient-, sjukdoms-, och vårdfrågor – som alltid utgår från patientperspektivet. Huvudfrågor är patientinflytande, god, säker och jämlik vård samt ökad tillgänglighet. 

-  Många känner sig vilsna när de blir sjuka och vet inte var de ska hitta relevant information. Covid-19 har gjort behoven extra tydliga med växande vårdköer och ojämlik vård. FOKUS Patient® digitala plattform fyller därför ett tydligt behov.

Hittills finns ingen samlad plats på nätet där alla patienter oavsett sjukdom och aktörer inom patient-och funktionsrätt kan hitta och dela information, öka kunskap och bilda opinion, säger initiativtagaren Penilla Gunther.

  • ·Var hittar jag relevant och seriös information om en viss sjukdom?
  • ·Vilka rättigheter har jag som patient?
  • ·Vilka andra driver samma frågor som jag/min organisation?

Det är exempel på frågeställningar som kan få svar via FOKUS Patient.

- FOKUS Patient® samlar patientrörelsen, life science företag, organisationer, myndigheter och offentlig verksamhet på en och samma arena kring viktiga frågor som rör alla; patientinflytande, säker och jämlik vård och ökad tillgänglighet.

Därmed ökar också påverkanskraften för utveckling av hälso- och sjukvården – med utgångspunkt från patienterna, säger initiativtagaren Penilla Gunther.

Den digitala mötesplatsen FOKUS Patient® digital, bygger vidare på den redan etablerade fysiska mötesplatsen FOKUS Patient®.

I maj 2019 arrangerads det första, fysiska FOKUS Patientmötet i Stockholm. Så snart pandemin är över planeras nya fysiska stormöten som komplement till den digitala plattformen. 

www.fokuspatient.se

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt