Studie om sambandet mellan astma och typ-1 diabetes hos barn prisas

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2020 14:06 CET

Awad Smew, AT-läkare vid Danderyds sjukhus, belönas med Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel 2020.

Awad Smew, AT-läkare vid Danderyds sjukhus, belönas med Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel 2020. Artikeln bygger på studier som undersöker sambandet mellan astma och typ-1 diabetes hos barn.

Awad Smew har i artikeln ”Familial coaggregation of asthma and type 1 diabetes in children” visat på god kunskap inom sitt område och genomfört en stor epidemiologisk studie av imponerande omfattning baserad på avancerad metodik och modellering.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7068230/

I sin studie har Awad tittat på intressanta biologiska fenomen och kunnat ge en viktig inblick i hur två stora patientgrupper relaterar till varandra.

Studien visar på ett samband mellan tillstånden och att en tidigare astmadiagnos ökar risken för barn att också diagnosticeras med typ-1 diabetes men att sambandet inte gäller åt andra hållet.

Pristagaren belönas med 15 000 kronor och kommer att uppmärksammas på Kandidat- och underläkarföreningens medlemsdag som äger rum den 21 november. Läs mer


Om Asklepiospriset
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening (KUF) verkar för att stimulera forskningsintresse och främja forskningsinitiativ hos unga läkare och studenter. KUF delar årligen ut Asklepiospriset för att belöna och uppmuntra vetenskap av hög kvalitet.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Mer information hittar du på www.sls.s


Press release

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt