Nu finns nya och betydligt mer långsiktiga data än tidigare av kontinuerlig glukosmätning för personer med typ 1-diabetes.

En studie från Göteborgs universitet visar att tekniken, som hela tiden bevakar blodsockernivån, ger gynnsamma effekter på flera års sikt.

Tekniken, så kallad CGM (continuous glucose monitoring), ersätter de klassiska bärbara blodsockermätarna, som kräver stick i fingret ett flertal gånger per dygn. Allt fler personer med typ 1-diabetes har tillgång till behandlingen.

Med CGM sker en kontinuerlig glukosmätning, via en tunn fibertråd under huden, som rapporterar om blodsockernivån till personen som bär den, via telefon eller en separat dosa. Ett larm kan ställas in som varnar vid för låga eller höga värden.De tidigare kliniska prövningar som har gjorts av kontinuerlig glukosmätning har undersökt användningen under cirka sex månader. I den aktuella prövningen utvärderades patienter under betydligt längre tid – två och ett halvt år. 

Flera positiva effekter påvisade

I studien ingick 108 vuxna patienter vid 13 olika sjukhus i Sverige. Alla patienter hade injektionsbehandling med insulin.

Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care och visar att kontinuerlig glukosmonitorering, CGM, har ett flertal positiva effekter över lång tid för personer med typ 1-diabetes.

• Den genomsnittliga blodsockernivån sjönk med ett så kallat HbA1c-värde om 4 mmol/mol under prövningstiden, vilket är en tydlig förbättring trots att patienterna hade mindre support från vårdpersonal under studietiden med CGM än vid kapillär testning, den äldre tekniken.

• Tiden med mycket låga blodsockervärden, under 3,0 mmol/l, som ger kognitiv påverkan och ofta är obehagligt för patienten, minskade med cirka 70 procent.

• Svängningar i blodsockret minskade och patienterna trivdes bättre med behandlingen, och var mindre rädda för alltför låga blodsockervärden.

• Tekniken gav alltså effekter som var både medicinskt skyddande för patienterna, men som också ökade deras psykiska välmående, och därmed möjligheterna till en långsiktigt väl fungerande behandling. 

Behandlingen inte självklar överallt

Ansvarig för studien är Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och överläkare i Uddevalla. Studien genomfördes vid den forskningsenhet inom NU-sjukvården som han leder.

– I dag får de flesta personer med typ 1-diabetes i Sverige behandlingen. Det är dock viktigt för beslutsfattare att ha mer långsiktiga data som underlag för vilka behandlingar som ska subventioneras och stödjas, säger Marcus Lind. 

– Vi har haft perioder tidigare där behandlingen har ifrågasatts i vissa delar av landet, även om den har blivit alltmer etablerad efter hand. Robusta data är också viktigt i perioder där finansiering för olika hjälpmedel diskuteras allt mer, fortsätter han.

– Studien är också viktig ur ett internationellt perspektiv eftersom behandlingen inte är tillgänglig för de flesta personer med typ 1-diabetes i världen – och detta gäller även i västerländska länder. Det behövs långsiktiga data för att fler patienter ska kunna erhålla behandlingen.

Den aktuella studien visar att när patienter får behandlingen tillsammans med support på den nivå som rekommenderas i klinisk praktik under längre perioder, så förbättras många viktiga variabler för personer med typ 1-diabetes, och är därför viktig för patienter med typ 1-diabetes i hela världen, avslutar Marcus Lind.

Titel: Sustained Intensive Treatment and Long-term Effects on A1c Reduction (SILVER Study) by CGM in Persons with T1D Treated with MDI, https://care.diabetesjournals.org/lookup/doi/10.2337/dc20-1468

https://care.diabetesjournals.org/content/early/2020/11/05/dc20-1468

Göteborgs universitets medicinska fakultet, Sahlgrenska akademin, utbildar och forskar inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 5300 studenter, 187 professorer och över 800 aktiva doktorander.https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin

Press info Göteborgs Universitet

Abstract

Sustained Intensive Treatment and Long-term Effects on HbA1cReduction (SILVER Study) by CGM in People With Type 1 Diabetes Treated With MDI

Marcus Lind, Arndís F. Ólafsdóttir, Irl B. Hirsch, Jan Bolinder, Sofia Dahlqvist, Aldina Pivodic, Jarl Hellman, Magnus Wijkman, Erik Schwarcz, Henrik Albrektsson, Tim Heise, William Polonsky

Diabetes Care 2020 Nov; dc201468. https://doi.org/10.2337/dc20-1468

Abstract

OBJECTIVE Continuous glucose monitoring (CGM) reduces HbA1c and time spent in hypoglycemia in people with type 1 diabetes (T1D) treated with multiple daily insulin injections (MDI) when evaluated over shorter time periods.

It is unclear to what extent CGM improves and helps to maintain glucose control, treatment satisfaction, diabetes distress, hypoglycemic concerns, and overall well-being over longer periods of time.

RESEARCH DESIGN AND METHODS The GOLD trial was a randomized crossover trial performed over 16 months of CGM treatment in people with T1D treated with MDI.

People completing the trial (n = 141) were invited to participate in the current SILVER extension study in which 107 patients continued CGM treatment over 1 year along with the support of a diabetes nurse every 3 months.

RESULTS The primary end point of the change in HbA1c over 1.0–1.5 years CGM use compared with previous self-monitoring of blood glucose during GOLD showed a decrease in HbA1c of 0.35% (95% CI 0.19–0.50%, P < 0.001).

Time spent in hypoglycemia <3.0 mmol/L (54 mg/dL) and <4.0 mmol/L (72 mg/dL) decreased from 2.1 to 0.6% (P < 0.001) and from 5.4 to 2.9% (P < 0.001), respectively.

Overall well-being (World Health Organization 5-item well-being index, P = 0.009), treatment satisfaction (Diabetes

Treatment Satisfaction Questionnaire, P < 0.001), and hypoglycemic confidence (P < 0.001) increased, while hypoglycemic fear (Hypoglycemia Fear Survey–Worry, P = 0.016) decreased and diabetes distress tended to decrease (Problem Areas in Diabetes Scale, P = 0.06). From randomization and screening in GOLD, HbA1c was lowered by 0.45% (P < 0.001) and 0.68% (P < 0.001) after 2.3 and 2.5 years, respectively.

CONCLUSIONS The SILVER study supports beneficial long-term effects from CGM on HbA1c, hypoglycemia, treatment satisfaction, well-being, and hypoglycemic confidence in people with T1D managed with MDI.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt