Världsdiabetesdagen 2020

Framtidens diabetesvård i pandemins spår

Gå in på Dagen Medicins hemsida nedtill för att se namn på föreläsare

och för att anmäla dig kostnadsfritt.

 

Föranmälan krävs

 

https://www.bonniernewsevents.se/event/ea53b8ce-999f-440f-9ddf-fa63b70ae9c9/summary

 

Se också 

https://www.facebook.com/DagensMedicinAgenda/videos/988807148306303/

 

Efter månader där pandemin har överskuggat allt annat inom svensk sjukvård är det nu dags att blicka framåt igen.

Inför Världsdiabetesdagen bjuder vi in till en konferens om framtidens utveckling av diabetesvården.

  • Hur tar vi vara på de senaste årens framsteg inom vård och behandling av diabetes?
  • Är noll komplikationer ett möjligt och rimligt mål?
  • Framtidens styrning av diabetesvården - vilka satsningar behövs för att nå utsatta grupper och minska den ojämlika vården?

Programmet till årets konferens har tagits fram i samarbete med Svensk förening för diabetologi och Svensk Förening för Pediatrisk Diabetologi och Endokrinologi. 

Det vänder sig till alla inom hälso- och sjukvården med intresse för att förbättra och utveckla vården för patienter med diabetes, en av de största patientgrupperna med kronisk sjukdom.

I år sänds programmet digitalt och alla kan ta del av innehållet kostnadsfritt via vår interaktiva plattform. 

Här kan du:

  • Följa programmet i en streamad livesändning
  • Interagera med våra talare, partners och andra deltagare
  • Besöka våra partners och utställare
  • Få kunskap, inspiration och insikter från våra talare
  • Digitalt nätverkande med många olika aktörer med intresse för utvecklingen av svensk diabetessjukvård.
  • Dessutom får du som deltagare får tillgång till allt innehåll i efterhand.

13 november 2020

Incheckning på den digitala plattformen

12:30-12:50

Välkommen till Världsdiabetesdagen 2020

12:50-13:00

Block 1: När tre pandemier möts – Covid-19, diabetes och hjärt-kärlsjukdom

13:00-14:00

Diabetesvården i spåren av Covid-19

13:00-13:12

Diabetes och hjärt-kärlsjukdom - nya konsensusriktlinjer

13:12-13:24

Patienternas perspektiv - vad har vi fått försaka?

13:24-13:36

Diskussion: Vårdskulden och diabetesvården - hur ser återbetalningsplanen ut?

13:36-14:00

Paus 10 min

14:00-14:10

Update nya behandlingsstrategier - de senaste studierna.

14:10-14:22

Block 2: Best practice - med sikte på en diabetesvård utan komplikationer.

14:10-15:20

Skräddarsydd diabetesvård med ett förstärkt diabetesteam.

14:22-14:37

Barn och diabetes. Möjligheternas tid, att inte missa diagnosen.

14:37-14:50

Hjärtsvikt och diabetes. Hur kan vi undvika komplikationer med god glukoskontroll?

14:50-15:02

Diskussion: Är noll komplikationer ett möjligt och rimligt mål?

15:02-15:20

Paus 10 min

15:20-15:30

Block 3: Framtidens styrning och organisation av diabetesvården

15:30-16:00

Diskussion: Vilka satsningar behövs för att alla ska få ett bra liv med diabetes?

15:30-15:50

Summering och avslutning

15:50-16:00

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

2020 är Dagens Medicins digitala konferens 13/11 12.30-16.00

Världsdiabetesdagen

Den 14 november uppmärksammas årligen Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes.

Världsdiabetesdagens bakgrund

Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, startades efter ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. 

Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen.

Den 20 december 2006 antog FN en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt - eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som får den statusen. 

Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen uppmärksammas den 14 november beror på att Frederick Banting är född 14 november, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet.

Internationella Diabetesfederationen och logotypen - den blå ringen

Årligen uppmärksammar Internationella Diabetesfederationen Världsdiabetesdagen på olika sätt. 

Den blå ringen som syns högst upp på sidan är sedan 2007 den officiella logotypen för Världsdiabetesdagen. Bakgrunden till logotypens utseende är att en cirkel i många kulturer betyder liv och hälsa. Den blå färgen reflekterar himlen som sammanför oss alla samt är FN flaggans färg. Logotypen togs fram för den världsomfattande IDF-kampanjen "unite for diabetes" där diabetes lyftes fram som ett stort hälsoproblem i världen och ett önskemål om att diabetes behövde uppmärksammas i en FN resolution.

Användande av den blå ringen logotypen

Det är IDF som äger rättigheterna för den blå cirkeln. Som medlemmar i IDF har Svenska Diabetesförbundet rätt att använda logotypen i vårt material kring Världsdiabetesdagen. Förfrågningar kring användning av logotypen av andra organisationer eller kring specifika aktiviteter hänvisas till IDF.

Blåbelysta byggnader

En återkommande och världsomfattande tilldragelse är att en mängd byggnader belyses i blått på Världsdiabetesdagen. Förhoppningsvis medför det här att allmänheten uppmärksammar att det är något speciellt med den 14 november.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt