Vaskulär Medicin som fått en ny digital plattform. Gå gärna in på 

https://etidning.hypertoni.org/2577/Vaskular-Medicin/342855/2020-10-28/r 

via surfplatta eller mobil och kolla! 

Här finns bland annat en intressant artikel om T2DM och viskositet.

 

Många kardiovaskulära konferenser som fått ställa in eller ställa om till digitala VIRTUELLA möten pga Corona.

1. Det senaste i raden av möten som nu officiellt blivit virtuellt är ISH/ESH som skulle gått av stapeln i Glasgow 11-14 april. Samma datum gäller men mötet kommer alltså att hållas online VIRTUELLT MÖTE. 

2. Slutligen vill jag upplysa om State of the Art Covid-19, som arrangeras digitalt av SLS och dess sektioner 15-16 december. Ingen kostnad för deltagande i det VIRTUELLA MÖTET

Mer info finns på https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/

3. Kommande kardiovaskulära arrangemang
•  22:a Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 10-12 mars 2021 https://mkon.nu/varmotet 
• ESH-ISH i Glasgow VIRITUELLT MÖTE den 11-14 april 2021 https://www.hypertension2020.org/
• ICTHIC i Bergamo VIRTUELLT MÖTE den 22-26 april 2021 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt