Pressmeddelande

 

Sjukskrivning och förtidspension till följd av komplikationer orsakade av typ 2-diabetes kostar dubbelt så mycket som själva sjukvårdskostnaderna i sig, visar svensk studie

Typ 2-diabetes ökar risken för komplikationer i hjärta-kärl, njurar, ögon och nerver. Dessa komplikation ger kostnader i sjukvården men också dubbelt så stora kostnader på grund av produktionsbortfall vid sjukfrånvaro samt förtidspension, det som numer heter sjuk- och aktivitetsersättning. 

Det visar en svensk studie som presenterats på den amerikanska diabetesorganisationen ADA:s, American Diabetes Associations, vetenskapliga kongress.

Studien har genomförts av IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, och Örebro universitet med stöd av Novo Nordisk, och är den största studien hittills av konsekvenser av diabeteskomplikationer för arbetsmarknaden.

I den del av studien som presenterats på ADA kongressen har forskarna analyserat kostnader för sjukhusbaserad vård och produktionsbortfall ett enskilt år (2016) utifrån nationella hälso-, socialförsäkrings- och socioekonomiska register för 392 200 svenskar med typ 2-diabetes och matchade kontroller från befolkningen utan diabetes. Genom att använda data från och med 1997 kunde forskarna inkludera både kort- och långsiktiga effekter av komplikationer.

Resultatet visar att:

  • Sjukhusvård kopplat till komplikationer var dubbelt så vanligt för personer med typ 2-diabetes som för kontrollgruppen som inte hade diabetes (26% vs 12 %).
  • Det är vanligt med samsjuklighet och att personer har två eller flera diabeteskomplikationer samtidigt.
  • Kostnader för produktionsförluster (sjukfrånvaro, förtidspensionering) som direkt kan hänföras till komplikationer av diabetes var dubbelt så hög jämfört med kostnaderna för sjukhusbaserad vård.

- Studiens resultat stöder ett fortsatt fokus i diabetes- och hjärtsjukvården på att minska och fördröja komplikationer hos personer med typ 2-diabetes. Det finns minst tre viktiga värden av detta: minskat lidande för personer med typ 2-diabetes, minskat behov av sjukvård och upprätthållande av arbetsförmåga och delaktighet i arbetslivet, säger Katarina Steen Carlsson, forskningsledare vid IHE, och forskare i hälsoekonomi vid Lunds universitet, medförfattare och en av de ansvariga för studien. 

Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro universitet och medförfattare till studien, menar att resurser behöver flyttas om.

- Vi behöver ett helt nytt tankesätt kring hur diabetesvården ska bedrivas och ha fokus på att reducera de komplikationer som ligger längre fram i tiden. Vinsterna syns inte här och nu utan kan ligga 10 år fram i tiden. Att då bedriva vården med ekonomiska glasögon för ett år i taget är att jämföra med att leta efter träd och skog på ett kalhygge, säger Johan Jendle.

Om studien

Den aktuella studien är gjord i Sverige och omfattar 2 miljoner personer 2016. Man undersökte kostnader för sjukhusvård och för sjukfrånvaro i förhållande till 21 specifika komplikationer som kopplas till typ 2-diabetes. Studien är den största i sitt slag och tidigare i vår publicerades en artikel om sjukfrånvaro på grund av diabeteskomplikationer i Diabetes, Obesity and Metabolism. Den studien analyserade retrospektiva data för 20 år (1997 – 2016). Där redovisas bl a att diabeteskomplikationer kan kopplas till betydande minskningar i arbetsförmåga.   

Under ADA 2020 presenterades den del av studien som beräknar och jämför kostnader för sjukhusvård och för produktionsbortfall på grund av diabeteskomplikationer. 

Referenser

  1. Andersson E, Persson S, Hallén Nino, Ericsson Å, Thielke D, Lindgren P, Steen Carlsson K och Jendle J. ADA, American Diabetes Association conference, June 12-16, 2020, Chicago, USA.
2. Persson S, Johansen P, Andersson E, Lindgren P, Thielke D, Larsen Thorsted B, Jendle J och Steen Carlsson K. Diabetes O
http://notice.x-mol.com/paper/1254460110077321216


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt