Gå in på nedan www och registrera dig innan webbinaret,
krävs namn och mailadress. Ingen kostnad
 
Har du problem att vara med under livse sändningen så kan du efter en tid gå in efter mötet och se det i lugn och ro. 
 
 

Det nya normala - Diabetesvården under och efter pandemin

Onsdag 17/6 kl 15.30-16.30
 

NATIONELLA DIABETESTEAMET I SAMVERKAN MED NOVO NORDISK ISTÄLLET FÖR ALMEDALEN: LIVESÄNT SEMINARIUM

Till följd av rådande omständigheter och den inställda Almedalsveckan erbjuder vi årets seminarium i digital form.

Under en timme livesänder Nationella diabetesteamet i samverkan med Novo Nordisk en diskussion om diabetesvårdens utmaningar och möjligheter.

• Har strukturen i primärvården fungerat under pandemin?

• Har vi en jämlik diabetesvård i hela landet?

• Behöver riktlinjer och målvärden uppdateras?

• Får patienter en fungerande diabetesvård?

I seminariet medverkar patientföreträdare, regionala och nationella beslutsfattare samt representanter från Nationella Diabetesteamet.

SAMTALSÄMNEN: • Introduktion – Göran Hägglund • Berättelser från verkligheten – samtal med patientföreträdare • Hur har pandemin påverkat diabetesvården? • Är vi rustade för framtiden och eventuella nya pandemier? • Hur fungerar strukturen i primärvården – och vad kan förbättras? • Guidelines och vikten av tidig HbA1c-kontroll • Diskussion

MEDVERKANDE: • Göran Hägglund, moderator • Magnus Löndahl, Nationella Diabetesteamet, docent, ordförande Svensk Förening för Diabetologi • Agneta Lindberg, Nationella Diabetesteamet, diabetessjuksköterska, ordförande Svensk Förening för sjuksköterskor i Diabetesvård • Thomas Löfvenius, Nationella Diabetesteamet, ordförande Svenska Diabetesförbundet • Frida Sundberg, överläkare Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus • Stefan Jansson, ordförande nationell arbetsgrupp för diabetes, DI, Region Örebro • Maria Ohlson Andresson, Head of Primary Care Region Skåne, Malmö & Central Skane • Mattias Fredriksson - Chef för Socialstyrelsens nationella diabetesriktlinjer • Anna-Lena Hogerud, regionråd, Region Skåne

Seminariet startar 15.30. Rekommenderat är att ansluta minst 5 minuter innan, men du kan ansluta upp till 20 minuter innan.

Gå in på nedan www och registrera dig innan webbinaret,
krävs namn och mailadress. Ingen kostnad
 
Har du problem att vara med under livse sändningen så kan du efter en tid gå in efter mötet och se det i lugn och ro. 
 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt