Läs senaste nr av tidngen som eDiabetologNytt
Lädd att ladda ner pdf, tar 15-20 sekunder
 
 
Eller gå in på datorn www.dagensdiabetes.se
ligger där uppe till vänster
 
Eller om du går in på din padda eller mobiltfn
så gå in på www.dagensdiabetes.se
och ligger då överst
 
Önskar en
God Läsning!
 
Nyhet med ny layout tidigare nr
Vi har nu med ny layout
lagt de senaste 65 nummerna
som klickbara pdf free
och är betydligt lättare att hitta
i arkivet för intresserade
 
Innehållsförteckning senaste numret
 

Ordföranden har ordet

Redaktörspalten

NDR-nytt

Parodontit och diabetes

Diabetesporträtt Peter Nilsson

Intervju David Matthews, Ordf EASDATTD

Rapport Frida Sundberg, barnperspektiv ATTD

Rapport, David Nathanson, vuxenperspektiv

Sett och hört

Diabetes och Corona Covid-19

NDR 30 publikationer 2019

Ny styrelse SFD

Årets priser, stipendier, diabetolog, hedersledamot etc

Rapport Nationell Arbetsgrupp Diabetes NAG D Insulinpump och CGM

Diagnostik och behandling av monogen diabetes
Bokrecensioner
Res med SFD
Konsensusdokument kring nya diabetes-hjärtriktlinjer för T2DM Kongresskalander

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt