Videon från dagens webinar är tillgänglig utan lösenord. Den ger praktisk information ur diabetes-synpunkt och är hands on för din kliniska praktik. 60 min lång. Du kan se 20 min först, sedan 20 min igen etc eller mer än en gång.

Du registrerar dig med namn, mailadress, yrke och arbetsplats.

Och sedan börjar videon 

 

www.covid19diabetes.se 

 

Du kan titta när du vill och har tid.

Program:

• Vetenskaplig uppdatering och läkemedelsbehandling av COVID­19.  Magnus Gisslen, professor och överläkare infektion SU/Ö, Göteborg.

• Diabetes, COVID­19 och infektioner. Magnus Löndahl, docent och överläkare och 

• Råd till vårdpersonal med anledning av infektioner. Agneta Lindberg, specialistsjuksköterska diabetes, båda Endokrinologen, Skånes Universitetssjukhus, SUS, Lund

Introduktion 

COVID-19 har drabbat hela vårt samhälle. Vårdpersonal och patienter med diabetes har frågor kring COVID-19 och vad bör du veta för att ge den bästa informationen och vården? 

Novo Nordisk inbjuder till ett webinar om det högaktuella ämnet från experter inom infektions- och diabetesområdet. Ingen företagsreklam i videon. Niklas Lundblad, Mediahuset i Göteborg AB, står för det tekniska.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt